Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Serviceförmannen Heidi Lindqvist inom Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster berättar att dagverksamhet ordnats en dag per vecka från och med i höstas i Vetil. Behovet av att utvidga verksamheten konstaterades redan efter några månaders verksamhet.

– Vi märkte snart efter att verksamheten startat att den rehabiliterande dagverksamheten var mycket nödvändig och omtyckt i Vetil. Därför utvidgade vi verksamheten från början av februari så att den ordnas två dagar per vecka, berättar Lindqvist.

Dagverksamheten är avsedd för äldre personer som bor hemma och är förebyggande verksamhet som stöder funktionsförmågan. Syftet med verksamheten är att ge stöd för personer som bor hemma och särskilt att hjälpa närståendevårdaren att orka.

Man kan söka sig till rehabiliterande dagverksamhet utifrån en bedömning gjord av en yrkesutbildad person eller genom att fylla i en ansökning som finns på Soites webbplats.

Ta en titt också på dessa