Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Psykiska störningar har redan gått förbi sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som den vanligaste orsaken till invalidpension. Antalet personer som fått sjukdagpenning på grund av psykiska störningar har ökat med till och med 43 procent mellan åren 2016 och 2019. Förutom att insjuknandet alltid är en stor personlig livskris, är det fråga om en betydande samhällelig och ekonomisk utmaning.

I Soite inleddes i mars ett regionalt IPS – Sijoita ja valmenna (placera och träna) -projekt med målet att göra det lättare för personer som insjuknat i psykiska störningar att komma med på arbetsmarknaden, att återvända till den och att stanna på den. Utgångspunkten är klientens eget intresse och motivation för arbete. Arbete söks i första hand på den öppna arbetsmarknaden.

Rötterna för IPS-modellen finns i 1970-talets Nordamerika. Modellen utvecklades för att förbättra kvaliteten hos service som stöder sysselsättningen av personer som har psykiska störningar.

IPS-träningen fungerar som stöd för arbetsgivare inom olika branscher för att få arbetskraft och går samtidigt på djupet med att ta bort stigmat gällande psykiska störningar på den öppna arbetsmarknaden. I centrum för modellen ligger två klientgrupper: arbetstagare och arbetsgivare. Den som förenar dessa kedjor är en arbetstränare som stöder båda klientgrupperna. Arbetsträningen fortsätter under anställningsförhållandet. Arbetstränarna ger företagen stöd till exempel i frågor kring skräddarsytt arbete eller anpassning av arbete. Servicen är avgiftsfri för båda klientgrupperna.

Klienter kommer från hela Mellersta Österbottens område via psykiatriska öppenvården. Projektet styrs av kvalitetskriterier för IPS-verksamhetsmodellen som baserar sig på vetenskapliga bevis. THL ansvarar för stödet för verksamheten under försöken och för utvärderingsforskning. Mellersta Österbottens IPS-projekt är en del av RRF-projekthelheten som finansieras av Europeiska unionen.

Läs mera:

Ta en titt också på dessa