Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite delar ut organisationsunderstöd som verksamhets- och engångsunderstöd samt som partnerskapsunderstöd.

Verksamhetsstöd kunde ansökas om under perioden 22.2-13.3.2023. När tidsfristen gick ut hade det kommit in 22 ansökningar. En ansökande återtog senare sin ansökning. Sammanlagt ansöks det om 175 281 euro verksamhetsstöd. Enligt beslut av nämnden är storleken på anslaget som delas ut som verksamhetsstöd 85 000 euro.

Anslagen som reserverats för verksamhetsunderstöd fördelas med hjälp av poängsättning mellan de funktioner som uppfyller villkoren. När ansökningarna om verksamhetsunderstöd poängsattes fästes det särskild vikt vid hur den verksamhet som understöds genomför strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer i välfärdsområdet. När anslagen fördelades belönades projekt som nådde en hög poängsumma. Samtidigt har man å ena sidan gynnat ansökningar som gäller mindre summor, och å andra sidan har man varit tvungen att skära proportionellt mer ner i ansökningar om stora summor.

Alla organisationer som har ansökt om verksamhetsstöd tilldelas stöd. Den största summan som beviljades är 13 110 euro och den minsta 500 euro. Verksamhetsunderstöd delas ut till följande organisationer:

 • Kulttuurikorjaamo ry – Kulturgaraget rf
 • Taito Keski-Pohjanmaa ry
 • MLL Pohjanmaan piiri
 • Österbottens Cancerförening rf
 • Karlebynejdens närståendevårdare rf
 • Keski-Pohjanmaan kuulo ry
 • Ykspihlajan Työväen Näyttämö
 • Kokkolan Latu ry
 • Project Liv rf
 • FRK i Kaustby
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry
 • Gamlakarleby Åldringsvänner rf
 • Mellersta Österbottens Hjärtdistrikt
 • Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry
 • PERTTU ry
 • Tehdään Hyvä Teko ry
 • Mellersta Österbottens socialpsykiatriska förening rf
 • Föreningen Finlands Dövblinda rf
 • Suomen Kielipolku SLI ry
 • Vetelin Räyringin nuorisoseura ry
 • Kokkolan työttömät ry
 • Kokkolan yhteistyötoimikunta

Mer information finns i protokollet för Välfärds- och framtidsnämndens sammanträde.

Möjligheten att ansöka om engångsunderstöd öppnades för organisationer 22.2.2023, och det kan ansökas om året runt. Ansökningar samlas ihop, och det fattas beslut om dem två till tre gånger per år. Vid sitt sammanträde 13.4.2023 beslutade Välfärds- och framtidsnämnden dela ut engångsunderstöd på följande sätt till fyra ansökande:

 • Eskolan kyläyhdistys ry (850 euro)
 • Eskolan kyläyhdistys ry (500 euro)
 • Kokkolan Eläkkeensaajat ry (1 000 euro)
 • Väliviirteen Kyläyhdistys ry (500 euro).

Ansökningarna om engångsunderstöd hade utarbetats och motiverats väl, och det är fråga om evenemang som främjar välbefinnande och hälsa. De föreningar som nu har ansökt om understöd har visa att de är aktiva och har ansökt om engångsunderstöd genast när det blev möjligt att göra det. Därför var det ändamålsenligt att bevilja dem det understödsanslag de ansökt om som engångsunderstöd. Det blev kvar 12 150 euro att delas ut senare.

Mer information finns på Soites webbplats:

Ta en titt också på dessa