Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Demokratiinnovationen, deltagandeverktyget Polis är en ny webbplattform som bygger på öppen källkod och som möjliggör ett konstruktivt åsiktsutbyte kring ett specifikt ämne. I Polis-enkäter kan deltagarna uttrycka vad de tycker om argumenten som presenteras angående ämnesområdet och lägga till argument de själva formulerat till omröstningen så att andra kan rösta på dem. Det egna bidraget lämnas anonymt och istället för att diskutera röstar man på olika argument. Med hjälp av statistisk analys tar Polis fram realtidsinformation om vad deltagarna är överens om och var det finns skillnader.

I systemet har nu öppnats en enkät angående servicen, tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen i Soite. Denna undersökning kommer att vara öppen 31.5.2023-21.6.2023 kl. 12.

Polis-enkäterna publiceras på Soites webbsida:

Polis-verktyget ger som en ny typ av enkätsplattform en möjlighet att stärka inkluderingen och demokratin i Mellersta Österbotten. Med enkätplattformen kan vi höra invånarnas åsikter, prioritera frågor eller arbeta med gemensamma synpunkter. Verktyget kan användas flexibelt när man vill nå en bred grupp invånare, eller när målet är att närma sig vissa målgrupper mer selektivt.

De åsikter och erfarenheter som samlas in genom enkätsplattformen Polis diskuteras i ungdomsrådet, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, nationalspråksnämnden och Soites verksamhets-, service- och ansvarsområden. Dessutom överlämnas de som stöd för beslutsfattandet till kännedom för välfärdsområdesstyrelsen och via budgeten till välfärdsområdesfullmäktige.

Ta en titt också på dessa