Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välbefinnandet i arbetet hos Soites personal kartlades i april-maj genom en digital enkät. Enkäten genomfördes med ett webbverktyg som Keva erbjudit. Enkäten gav en mångsidig bild av välbefinnandet i arbetet hos Soites personal i nuläget. Med enkäten samlades information om centrala delar av välbefinnande i arbetet som t.ex. hur arbetet flyter, om arbetsuppgifter och egna resurser samt om den närmaste chefens och arbetsgivarens agerande.

Enkäten besvarades av sammanlagt 2 456 personer, dvs. svarsprocenten var 65,1 % (föregående resultatet var 48,8 %). Den föregående personalenkäten genomfördes på våren 2022, och enkäten genomförs årligen med samma koncept.

Som sammanfattning kan det konstateras att alla resultaten var bättre eller på samma nivå som föregående året. I år kunde jämförelse med andra välfärdsområden ännu inte göras, eftersom de jämförbara organisationerna inte ännu har genomfört enkäten.

”Resultaten från enkäten kan anses vara goda och delvis till och med utmärkta! Med det är förstås klart att det finns sådant som kräver utveckling. Personalen och personalens välbefinnande är Soites strategiska hörnsten. Vi håller på med att färdigställa ett personalprogram i syfte att göra Soite en ännu bättre arbetsplats än tidigare”, berättar Soites tf personaldirektör Pirkko Härkänen. 

Några kommentarer om resultaten

 • 81,3 % av dem som besvarat enkäten rekommenderar Soite som arbetsgivare (föregående resultatet 75,8 %).
 • 77 % av dem som besvarat enkäten upplever att enheterna sköter om introduktion (föregående resultatet 73,5 %). 
 • 79,8 % av dem som besvarat enkäten upplever sig känna enhetens mål (föregående resultatet 79,7 %).
 • 69,2 % av dem som besvarat enkäten upplever att personalen i enheten följer gemensamt överenskomna tillvägagångssätt (föregående resultatet 66,3 %).
 • 71,7 % av dem som besvarat enkäten upplever att de har möjlighet till professionell utveckling i sitt arbete (föregående resultatet 67,9 %).
 • 84 % av dem som besvarat enkäten kan använda sina kunskaper och färdigheter mångsidigt i sitt arbete (föregående resultatet 81,1 %).
 • 48,8 % av dem som besvarat enkäten upplever att det finns tillräckligt med tid för att hinna göra arbetet (föregående resultatet 42,6 %).
 • 58,6 % av dem som besvarat enkäten upplever sig kunna påverka ärenden som är förknippade med sitt arbete (föregående resultatet 53,9 %).
 • 73,7 % av dem som besvarat enkäten kände sig starka och handlingskraftiga i sitt arbete oftare än en gång per vecka (föregående resultatet 69,6 %).
 • 79,5 % av dem som besvarat enkäten upplever att det råder en förtroendefull anda mellan dem och deras chef (föregående resultatet 76,8 %).
 • 43,4 % av dem som besvarat enkäten får feedback av sin chef om hur de lyckats med sitt arbete (föregående resultatet 42,4 %).
 • 29,8 % (föregående resultatet 29,6 %) av dem som besvarat enkäten är nöjda med hur hela organisationen leds, medan 35 % är missnöjda (föregående resultatet 36,8 %). 35,2 % valde det neutrala alternativet.
 • 59 % av dem som besvarat enkäten är medvetna om hur det handlas i organisationen om arbetstagarens arbetsförmåga är hotad (föregående resultatet 57,7 %).
 • 44,4 % av dem som besvarat enkäten svarade att enheterna utnyttjar den respons kunder ger för att utveckla arbetet (föregående resultatet 42 %).
 • 54,7 % svarade att de haft ett utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna (föregående resultatet 51,7 %).
 • 79 % upplever att det är möjligt att kombinera arbete och familjeliv med hjälp av olika slags arbetstidsarrangemang (föregående resultatet 73,5 %).

Resultaten från enkäten rapporteras till personalen, ledningen och centrala arbetarskydds- och samverkansorganisationer. Personalen i enheterna går igenom resultaten vid så kallade Klart vi kan-stunder. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av Soite och dess enheter.

Ta en titt också på dessa