Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Isocial- och hälsovårdstjänsternas rådgivning informerar vi om de tjänster Soite erbjuder och om att hänvisas till tjänster samt också om de möjligheter privata och tredje sektorn i området har att hjälpa och erbjuda stöd. Från tjänsten fås också rådgivning och handledning gällande social trygghet.

Du kan kontakta social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite till exempel i följande situationer:

  • Mitt barn behöver talterapi. Vad ska jag göra?
  • Min mammas minne har börjat försämras. Vad kan jag göra?
  • Jag har inte ännu heller fått läkartid. Har mitt ärende framskridit?
  • Kan jag låna ett hjälpmedel någonstans ifrån?
  • Har jag kanske rätt till vårdbidrag? Hur ansöker jag om det?
  • Varifrån får jag hjälp i ärenden som gäller psykisk hälsa?
  • Vem kunde hjälpa med städning och skötsel av hemmet då jag inte längre orkar själv?

Kontakta servicerådgivningen

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning betjänar både per telefon och digitalt via DigiSoite.

  • Du kan ringa servicenumret 06 826 3033 vardagar kl. 9-15.
  • En kund kan skicka ett meddelande till en servicerådgivare via DigiSoites Egenvårdstjänst: https://soite.fi/sv/digisoite/

Telefonsamtalen och meddelandena besvaras av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i Soite. De gör en inledande bedömning och kan ge råd gällande hälsa, välbefinnande, social trygghet och tjänster. Meddelanden besvarar senast följande vardag.

Utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning hör till Social- och hälsovårdsministeriets program Framtidens social- och hälsocentral vars syfte är att utveckla tillgången till tjänster genom att förbättra kund- och servicehandledningen. Den nya verksamhetsmodellen testas och utvecklas under år 2023.

Ta en titt också på dessa