Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Sari Kalliokoski är en av familjevårdarna som verkar i Karleby. Saris make Janne har också gått familjevårdarutbildningen, och deltar då och då i vården. Sari berättar att hon erbjuder vård dagtid för äldre och utför vanliga vardagssysslor tillsammans med de äldre.

– Vi lagar bland annat mat, äter tillsammans, bakar varje vecka, diskar smådisk, pratar, minns gamla tider, lyssnar på dagens nyheter, går promenader, sitter ute och lyssnar på musik. Sysslorna fungerar samtidigt både som välbekanta och trygga stimuli och som stöd för funktionsförmågan och förmågan att klara sig hemma. Alla kan delta enligt sin ork och situation, säger Sari.

.På bilden poserar Sari Kalliooski i sitt kök medan hon bakar.
Sari Kalliokoski erbjuder vård för äldre dagtid och utför vanliga vardagssysslor tillsammans med de äldre. Foton: Sari Kalliokoski

Det finns olika former av familjevård. Familjevården kan vara kontinuerlig, ske under vissa tider på dygnet eller vara tillfällig. Familjen Kalliokoski erbjuder familjevård dagtid i sitt hem. Sari berättar att familjen har en eller två klienter åt gången, ibland till och med tre.

– Vi fikar tillsammans vid stora bordet, ibland lyssnar och tittar vi på konserter med klassisk musik i vardagsrummet. Vi har fem barn, och de är i skolan dagtid. På eftermiddagen går dörren varm när barnen kommer hem.

– Det är en glädje att göra det här arbetet och en glädje att kunna hjälpa närståendevårdare att orka i sitt arbete. Detta ger mig och hela vår familj mycket!

Soites ansvariga kontaktperson och handledarna för närståendevården samarbetar för att ordna ledigheter, till exempel under sommarsemestrarna, så att varje vårdgivare kan hitta ett lämpligt sätt att förverkliga sin ledighet, och så att den som vårdas också kan få trevligt umgänge och stimulans under vårdgivarens ledighet.

Skulle jag kunna bli familjevårdare?

Av en familjevårdare krävs att hen lämpar sig för uppgiften. En familjevårdare kan bo ensam eller leva i ett parförhållande. Familjevård är hela familjens sak och det krävs att hela familjen godkänner den.

Som uppdragsgivare ansvarar Soite för familjevården och ordnandet av den. Soite gör mycket nära och mångsidigt samarbete med familjevårdaren. I uppdragsavtalet kommer man överens om de arvoden familjevårdaren betalas, om ersättning för kostnader, om familjevårdarens rättigheter och skyldigheter och om annat som gäller familjehemmet och familjevård.

Mer information om Soites familjevård tillhandahålls av:

Barnskyddets familjevård: 040 804 2247

Familjevård för äldre: 040 806 5958

Ta en titt också på dessa