Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse godkände vid sitt sammanträde 12.6.2023 Mellersta Österbottens välfärdsområdes digitaliseringsprogram “Ihminen digin keskiössä” (Människan i centrum för det digitala) som har en stark utgångspunkt i välfärdsområdets strategi och i servicestrategins mål för att främja digitaliseringen.

Digitaliseringsprogrammet har utarbetats för åren 2023-2025 och det stödjer digitaliseringen av serviceeproduktionen i enlighet med Soites strategi, strategin för vårdtjänsterna samt räddningsväsendets servicenivåbeslut och strategi.

Jämfört med det tidigare digitala programmet från Soites samkommuntid tar välfärdsområdets digitala program hänsyn till de förändringar som välfärdsområdet medför och kompletteras av räddningsväsendets och studerandevårdens perspektiv.

Digitaliseringsprogrammet styr och definierar utveckling och produktion av digitala tjänster

Digitaliseringsprogrammet beskriver viljan att digitalisera, temaval och relaterade prioriteringar. Tyngdpunkterna inkluderar en beskrivning av målsättningarna, valet av åtgärder och relaterade indikatorer samt ansvariga grupper eller personer.

Digitaliseringsprogrammet sammanfattar nyckelåtgärderna och definierar åtgärder för att styra ett långsiktigt, planlagt och prioriterat utvecklingsarbete. Programmet stödjer Soites verksamhetsområden i att erbjuda kunder digitala tjänster som det primära sättet att uträtta ärenden hos Soite.

Du kan bekanta dig med de digitala tjänsterna på sidan digisoite.fi eller personligen på höstens Greppa det digitala-evenemang.

Ta en titt också på dessa