Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Symtombedömningar ger användaren en bedömning av vårdbehovet som stämmer in på dennes symtom och är baserad på medicinska forskningsdata. Du hittar enkelt en symtombedömning på webbplatsen digisoite.fi eller direkt på omaolo.fi.

Om det behövs rekommenderar Omaolo att du skickar symtombedömningen till Soites munhälsovårdspersonal. Användaren kan bestämma om symtombedömningen skickas vidare till en yrkesperson. Om symtombedömningen vidarebefordras kommer Soites yrkesperson att kontakta Omaolo-användaren digitalt. Soites munhälsovårdspersonal hanterar symtombedömningar på vardagar klockan 8-15. På så sätt får kunden enkelt tillgång till hjälp och vårdpersonalen har redan preliminär information om problemet.

Omaolo är ett säkert och flexibelt sätt att kommunicera med en yrkesperson, oavsett tid och plats. Du får tillförlitliga personliga svar om bedömningarna. Samtidigt får yrkespersonen god förhandsinformation angående besöket, vilket förkortar mottagningstiderna.

Symtombedömningen av tänderna eller munområdet kompletterar den omfattande Omaolo-tjänsten som redan används i Soite. Utöver detta använder Soite följande symptombedömningar:

 • Ländryggssmärta eller -skada
 • Luftvägsinfektion
 • Symtombedömning för coronavirusinfektion
 • Ont i öronen eller lock för örat
 • Halsont eller svalgsymtom
 • Smärta, stelhet eller skada i skuldran
 • Symtom eller skada i knät
 • Ändtarmsöppningssymtom
 • Huvudvärk
 • Diarré
 • Misstanke om könssjukdom
 • Varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller rodnad i ögat
 • Urinvägsinfektion
 • Hosta

Omaolo är en nationell digital service- och ärendeuträttandekanal för social-, hälso- och munhälsovården. Omaolo stödjer egenvården, och vid behov dirigerar tjänsten dig till lämplig hjälp. Enheten produceras av DigiFinland.

Omaolo är avsett för invånare över 15 år som bor stadigvarande i Finland och har rätt till offentliga social- och hälsovårdstjänster.

Omoolo är inte avsett för akutsituationer. I akutsituationer ska du alltid ringa 112.

Ta en titt också på dessa