Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite söker nya familjevårdare. Familjevård är hemlikt boende i en familj och ordnas för personer som behöver lång- eller kortvarig vård, omvårdnad och stöd. Familjevård lämpar sig för människor i alla åldrar som av en orsak eller annan inte kan bo i sitt eget hem eller som behöver stöd för att kunna bo i sitt hem.

Som familjevårdare kan man dela sitt eget hem med en vårdbehövande eller finnas som stöd för kunder och närståendevårdare. Familjevården kan i bästa fall erbjuda en helt ny karriär eller till exempel möjlighet till extra inkomster.

Soite erbjuder avgiftsfri skolning för personer som är intresserade av att arbeta inom familjevård. I familjevårdsskolningen ges det information om att fungera som familjevårdare. En familjevårdare kan arbeta med personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, personer med en intellektuell funktionsnedsättning eller äldre personer. Man kan delta i skolningen utan att förbinda sig till att bli familjevårdare. Beslutet om att bli familjevårdare och om lämpligheten för uppgiften fattas gemensamt i samband med skolningen.

Följande skolning för familjevårdare inleds 12.9.2023. Det ordnas sammanlagt nio möten. Skolningen slutar 14.12.2023. Skolning genomförs i regel vardagskvällar kl. 16.00-19.00.
Anmäl dig senast 31.8.2023.

Ring, fråga mer och anmäl dig:

Familjevård för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, tfn 040 804 3679
Familjevård för personer med en intellektuell funktionsnedsättning, tfn 040 804 2122
Familjevård för äldre, tfn 044 730 7927

Ta en titt också på dessa