Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Social kreditgivning är avsedd för personer som bor i Mellersta Österbotten och har små inkomster och tillgångar och som inte har möjlighet att få kredit på rimliga villkor till exempel på grund av små inkomster, en betalningsanmärkning eller brist på säkerhet och som har förmåga att klara av återbetalningen av krediten. En förutsättning för social kredit är att den som beviljas kredit klarar av att betala månatliga amorteringar och räntor med sina inkomster. 

Social kredit kan beviljas för olika slags syften som förebygger ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt främjar en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand. Grundade orsaker till att bevilja kredit kan till exempel vara att få kontroll över ekonomin, att bryta en skuldspiral, anskaffningar till hemmet, främjande av sysselsättning eller rehabilitering, att trygga boende, att övervinna en social kris eller något annat som hjälper den lånesökande att klara sig självständigt. Minimibeloppet av social kreditgivning är 500 € och högsta beloppet 7 000 € i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Återbetalningstiden är högst 5 år. För kreditsökande och kredittagare ordnas vid behov ekonomisk handledning och rådgivning i samband med beviljandet av social kredit och under återbetalningstiden.

En klient kan inleda processen för att ansöka om social kredit genom att lämna en begäran om att bli kontaktad till myndigheten som ansvarar för socialvård på DigiSoite-sidan soite.fi/sv/digisoite/ eller genom att ringa socialrådgivningen tfn 040 806 5093 (mån-fre kl. 9-12 och 13-14).​

Ta en titt också på dessa