Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kundnöjdhetsundersökningen gällande äldreservicen genomfördes nu för första gången och gav Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite goda nyheter: kunderna är exceptionellt nöjda bland annat med kvaliteten på måltider i hemvården.

Merja Ilomäki, kosthållschef i Soite, berättar att goda resultat kunde förväntas.

– Vi satsar på måltider genom att använda goda, inhemska råvaror. Vi gör den typ av mat som äldre vill äta, och vi tar också hänsyn till kundernas önskemål när vi utformar menyn. Det största tacket för dessa fina resultat går till vår engagerade personal, säger Ilomäki.

Förutom måltidstjänster var kunderna enligt enkäten också nöjda med bland annat tjänsternas tillräcklighet och med att hänsyn tagits till kundernas önskemål. Ritva Jämsä, verksamhetsområdeschef för Soites verksamhetsområde för Vård och omsorg, berättar att resultaten från enkäten visar på de anställdas och chefernas engagemang och på satsningen på att säkerställa tjänster för äldre i området.

– Vårt strategiska mål är att genomföra kundorienterade tjänster, och resultaten visar att vi har kunnat utveckla vår verksamhet i enlighet med målet, säger Jämsä.

Länk till resultaten från THL:s enkät.

Ta en titt också på dessa