Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Samjouren som ligger på centralsjukhuset verkar från och med 28.8 kl. 8 i M-flygeln, i jour- och diagnostikavdelningens lokaler. Kunder ombes komma till samjouren via A2-dörren som leder till korridoren till centralsjukhusets psykiatriska flygel.

Beakta särskilt:

  • Ring alltid jourhjälpsnumret 116 117 innan du beger dig till samjouren. På numret bedömer en yrkesperson  behovet av vård. I icke akuta ärenden bör du i första hand kontakta din egen hälsostation.
  • Parkera inte i närheten av A2-dörren, ambulanser behöver obehindrad passage.
  • Tyvärr måste vi begränsa närvaron av anhöriga på jouren på grund av det begränsade utrymmet. Vid behov tillåts närvaro av en anhörig, men situationen bedöms från patient till patient.

Jour- och diagnostikavdelningen verkar med minskat antal platser, fortfarande i samma lokaler i anslutning till samjouren.

Renoveringen av samjouren beräknas pågå i cirka ett år. Vi beklagar olägenheter som renoveringen orsakar.

Ta en titt också på dessa