Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vi är mycket glada över att tjänsten intresserade ett så stort antal sökande som meriterat sig i uppgifter inom personalledning.  Hela Soites skara ser fram emot att denna centrala tjänsteinnehavare inleder sitt arbete. Vi kommer att tillsammans göra Soite till en ännu bättre arbetsplats än tidigare.

Tio sökande kallades till intervju utifrån ansökningshandlingar. Beredningsgruppen som tillsatts för att bereda tillsättandet av tjänsten hade möte 1.9.2023 och utarbetade ett förslag till välfärdsområdesstyrelsen om valet av personaldirektör. Välfärdsområdesstyrelsen godkände beredningsgruppens förslag, och till tjänsten valdes förvaltningsmagister (social- och hälsoförvaltningsvetenskap), hälsovårdare Jaana Sandström. Hon känner social- och hälsovårdens arbetsfält efter att ha arbetat i social- och hälsovårdsuppgifter såväl inom privata som inom offentliga sektorn bland annat som företagshälsovårdare och i chefs- och ledningsuppgifter inom branschen. Sandström har från och med 2018 arbetat som personalchef och som sakkunnig inom ledning av arbetsförmåga inom Skatteförvaltningen med Vasa som sin stationeringsort.

Valet av personaldirektör baserade sig på en helhetsbedömning av uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet från ansökningshandlingar, av ett intryck av den sökandes förmågor och lämplighet för den lediga tjänsten på basis av intervju och av resultaten från en personbedömning som utfördes av en utomstående sakkunnig.

Ta en titt också på dessa