Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite har tre familjecenterområden: Familjecentren i Karleby, Lestijokidalen och Perho ådal. I Karleby är familjecentret ett nätverk av tjänster, och i ådalarna har familjecentertjänsterna samlats under samma tak: I Lestijokidalen till Kannus familjecenter och i Perho ådal till familjecentret i Kaustby.

Familjecentren har som mål att främja hälsa och välfärd hos barn, ungdomar och familjer och att producera tjänster klientorienterat och helhetsbetonat. Omaperhe stöder arbetet på familjecentren genom att fokusera på att erbjuda information med låg tröskel samt genom att ge råd och handledning i initialskedet. Omaperhe erbjuder bland annat egenvårdsanvisningar, kamratstöd samt information om regionala och digitala tjänster och om mötesplatsverksamhet.

Var började allt

Omaperhe är en del av DigiFinlands digitala familjecenter. Det digitala familjecentret består av tre helheter. Till dessa hör förutom Omaperhe också en helhet för unga som heter Helpperi och en helhet för yrkesutbildade personer.

Det nationella arbetet med att utveckla det digitala familjecentret började i början av år 2021. I Soite inleddes arbetet på hösten samma år. Vi deltog bland annat 24.10-18.11.2022 i ett nationellt pilotprojekt om Omaperhe med elva andra välfärdsområden. Under pilotprojektet bad vi kunder på Soites familjecenter att testa Omaperhe och att ge respons om hurdant det varit att använda den.

Var är vi nu

Omaperhe togs i bruk i Soite i maj 2023. Som det minsta välfärdsområdet är vi smidiga i vår verksamhet, och Soite var en föregångare i fråga om att utnyttja Omaperhe regionalt. Du kan läsa Soites information genom att välja någon ort i Mellersta Österbotten på ingångssidan på webbplatsen Omaperhe. Tjänsten utvecklas och uppdateras hela tiden, så jag rekommenderar regelbundna besök på webbplatsen för att se hurdana nya funktioner och hurdant nytt material som det kommit.  

Det har redan gått flera månader sedan Omaperhe togs i bruk, och arbetet fortsätter med projektet om det digitala familjecentret i enlighet med den nationella tidtabellen. Det som vi förbereder härnäst är att ta i bruk Helpperi och att genomföra ett pilotprojekt om helheten som är avsedd för yrkesutbildade personer.

Arbetet med projektet om det digitala familjecentret har varit mycket intressant. Jag anser att det stöd det digitala familjecentret erbjuder kunder och det sätt med vilket det digitala familjecentret för kunder och serviceproducenter tätt ihop med varandra är särskilt värdefullt.

Pia-Susanne Rauhala
Regionkoordinator för det digitala familjecentret

Ta en titt också på dessa