Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites palliativa enhet, hemsjukhuset, avdelningen för intervallvård Ventus 3 och Österbottens Cancerförening är viktiga länkar i den palliativa patientvårdskedjan i Soites område. Ovan nämnda parter samlas i aulan på Mellersta Österbottens centralsjukhus 12.10 från kl. 10.00 till 14.00, och de som är intresserade av ämnet kan då prata med yrkespersoner.

Soites palliativa poliklinik fyller 12 år i år och är en av de första palliativa poliklinikerna som etablerats i Finland. Marjo Heikkinen, som arbetar i utvecklingsprojektet för palliativ vård, konstaterar att Soites palliativa verksamhet också är nationellt respekterad.

– Vår poliklinik har kompetent och engagerad personal. Stöd och uppskattning från ledningen är också särskilt viktigt och utvecklingen av vården kommer även fortsättningsvis att stödjas.

I slutet av dagen anordnas ett nationellt kvällsevenemang. De som är intresserade av ämnet kan samlas klockan 16.00 i aulan på centralsjukhusets auditorium och klockan 17.00 förflytta sig till auditoriet tillsammans för att se den nationella direktsändningen. Under direktsändningen får vi höra mer om den palliativa vårdens möjligheter och frivilligarbetets roll som en del av vården. Direktsändningen pågår kl. 17.00–20.00.

Ytterligare information ger:

Marjo Heikkinen, projektarbetare inom utvecklingsprojektet för den palliativa vården FinPall, 040 804 3680

Marita Hakala, serviceområdesdirektör, Verksamhetsområdet för vård och omsorg, 044 780 9653

Ta en titt också på dessa