Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Temat Ett amningsvänligt arbetsliv är särskilt aktuellt i Finland, där familjeledighetsreformen varit i kraft i ett år, och där fördelningen av föräldraledigheterna sysselsätter tankarna i familjer som har en bäbis. Det att familjeledigheterna delas jämnt mellan föräldrarna innebär att det i fortsättningen finns allt fler ammande föräldrar till spädbarn i arbetslivet.

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ger mammor handledning och råd om amning under hela amningstiden. Amningshandledningen inleds redan under graviditeten på rådgivningen, och den fortsätter så länge som barnet ammas. 

I det pågående RRF-projektet utvecklas det dessutom i samarbete med förlossningsavdelningen babyvänlig amningspraxis, och de yrkesutbildade personernas kunnande stärks genom skolningar. I projektet arbetar en jourhavande hälsovårdare som gör hembesök till familjer med bäbis och ger med låg tröskel stöd vid utmaningar med amning och vård av bäbisen.

Amning ger positiva hälsofördelar för både barnet och föräldern. Det infektionsskydd amning ger mot lunginflammation, öroninflammationer, diarrésjukdomar och urinvägsinfektioner under det första levnadsåret är betydande. Långvarig amning skyddar bland annat mot övervikt och typ 2-diabetes senare i livet. Förutom att amning ger hälsofördelar stärker den också anknytningen mellan föräldern och barnet och förbättrar föräldrarnas förmåga att svara mot bäbisens behov. En trygg anknytning i spädbarnsåldern och i barndomen skapar grunden för hälsosamma mänskliga relationer och god psykisk hälsa i vuxen ålder.

Ta en titt också på dessa