Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kort efter att kunden ringt till barnakuten får kunden en enkät på telefon via sms, där kunden ombeds ange hur sannolikt de skulle rekommendera barnjourens telefonrådgivning på skalan 0–10. Samtidigt är det möjligt att skriva öppen respons om sina erfarenheter. Kunden kan ange sina kontaktuppgifter i slutet av responsenkäten, om kunden vill bli kontaktad i samband responsen. Annars besvaras enkäten anonymt.

Att svara är avgiftsfritt, men kräver en smarttelefon. Enkäten öppnas när du klickar på länken i textmeddelandet. Inga personuppgifter kopplas till enkäten, och kunden kan själv bestämma om hen vill svara eller inte.

Svaren på responsenkäten kommer att användas i utvecklingen av barnakutens telefonrådgivning. Soites barnakut betjänar dygnet runt på numret 06 826 4444, sju dagar i veckan.

Ta en titt också på dessa