Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kunder vars munhälsa har riskfaktorer som kräver kontrollbesök hålls fortfarande kvar i kallelswsystemet. Annars kommer de som har fyllt 18 år från och med 1.11.2023 inte längre automatiskt att skickas en tid för kontroll via kallelsesystemet.

Kunden ska i fortsättningen själv boka tid för återkommande kontroller enligt överenskommet individuellt undersökningsintervall. Vid munhälsovårdsbesöken informerar man om vad klientens individuella undersökningsintervall är. Information om ditt eget individuella behandlingsintervall finns även i Mitt Kanta-tjänsten i varje persons egen information. Ofta kan du vid inloggning i Mitt Kanta-tjänsten även hitta individuella munhälsovårdsanvisningar för din egen munhälsa.

“Vi avslutar kallelsesystemet för att kunna svara så effektivt som möjligt på det ökande behovet och efterfrågan på service. Dessutom kan vi genom förändringen i vårt verksamhetssätt effektivisera vår verksamhet och våra processer,” säger ledande övertandläkare Martti Lilja.

Ta en titt också på dessa