Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Under dagen kommer även föreningar och organisationer att presentera sin verksamhet med temat Yhdistysextriimi

Att främja välfärd och hälsa är en av Soites centrala uppgifter. “Klart vi kan” är Soites värdelöfte till invånarna i området och till Soites yrkesanställda. Det är ett mål och en inställning som vi strävar efter tillsammans på olika sätt. Att anordna Klart vi kan-dagen är ett sätt med vilket vi strävar efter att öka välfärden och hälsan för invånarna i området. Målet är att i framtiden anordna Klart vi kan-dagar i varje kommun i området.

Den första Klart vi kan-dagen arrangeras i Mellersta Österbottens centralsjukhus huvudkorridor onsdagen 1.11.2023 i samarbete med Karleby stad, OLKA-verksamheten, projektet Föreningskliniken och organisationer i området. Organisationer deltar i dagen med sitt tema Yhdistysextriimi.

På evenemanget ges en mångsidig presentation av tjänster som erbjuds av Soite. Föreningar och organisationer kommer att presentera sin egen verksamhet och Karleby stads representanter berättar om motionsrådgivningstjänster. I arbetet med att främja välbefinnande och hälsa betonas nätverksliknade, partnerskapsbaserat samarbete – Klart vi kan-dagen är ett bra exempel på detta!

Evenemangets förmiddag (9–11) är riktad till social- och hälsovårdsstuderande. Eftermiddagen (12–14) riktar sig till områdets invånare. I centralsjukhusets huvudkorridor finns presentationsställen för aktörerna, som man fritt kan gå runt och besöka. Vi bjuder också på kaffe med sött tilltugg.

Varmt välkomna!

Ta en titt också på dessa