Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens räddningsverk har tillsammans med områdets högstadier deltagit i kampanjen i 27 år redan, d.v.s. sedan första gången kampanjen genomfördes.

När kampanjen anordnades förra gången, våren 2023, deltog 100 procent av högstadierna i Mellersta Österbotten och för det får vi tacka brandinspektör Jari Nygård, som ansvarar för kampanjen vid Mellersta Österbottens räddningsverk, och som genom sitt eget agerande har inspirerat skolor att delta.

I oktober fick Nygård ta emot en utmärkelse från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland för sitt enastående arbete.

– Jag gick för att ta emot priset, men bakom det här arbetet står ett stort team av brandmän, avtalsbrandkårister och lärare som var och en genom sin egen insats har bidragit till upplysningsarbetet kring kampanjen. Detta är ett resultat som hela teamet uppnått, konstaterar Nygård.

Nygård säger att åttondeklassare är den perfekta målgruppen för en sådan här kampanj.

– Åttondeklassare är otroligt smarta då det gäller att förstå orsaker och konsekvenser av saker och ting, och vad deras egna handlingar eller passivitet kan orsaka. Under årens lopp har jag med glädje noterat att ungdomar som deltar i kampanjen förmedlar det de har lärt sig inom sin egen familj, och många blir inspirerade att till exempel kontrollera att hemmets brandvarnare fungerar och förekomsten av släckfiltar. Det är jättebra, för att förebygga olyckor är en av våra viktigaste uppgifter, konstaterar Nygård.

Nästa NouHätä!-kampanj äger rum våren 2024 och enligt Nygård är målet återigen 100 procents deltagande inom Mellersta Österbottens område.

Ytterligare information ger:

Brandinspektör Jari Nygård, Mellersta Österbottens räddningsverk

tfn 044 374 5273

Ta en titt också på dessa