Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Meritähti som byggs på Ankargränden i Karleby öppnar sina dörrar för 15 boende i augusti 2024. Boendeenheten erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning. På Meritähti har varje boende en hinderfri hyresbostad, och tjänsterna produceras i enheten enligt de boendes individuella servicebehov. Boendetjänsterna innefattar det helhetsbetonade stöd och den handledning och assistans som behövs för att den boende ska ha möjlighet att leva en välfungerande vardag och leva på sitt eget sätt.

Ansökning om boendeplats görs med blanketten Ansökan om funktionshinderservice. Vänligen rikta ansökningarna om boendeplats till Soites byrå för funktionshinderservice (Mariegatan 16–20, 67200 Karleby). Ansökningen kan också fyllas i via DigiSoite-sidornas Egenvårdstjänst. Ansökningstiden pågår 1-30.11.2023. De boende väljs i början av år 2024.

Ta en titt också på dessa