Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hjälpkarlstjänsten hör dock inte lagstadgat till välfärdsområdenas grundläggande uppgifter och den ordnas inte i de andra välfärdsområdena i Finland.

Hjälpkarlstjänsten upphör 31.12.2023. Tjänsten fortsätter endast för krigsveteraner och krigsinvalider som bor hemma i vårt område och för vissa klienter inom särskilt stöd i fråga om vilka en socialarbetare fattar ett separat beslut.

Verksamheten med hjälpkarlstjänst överförs från 1.1.2024 till organisationer, företagare och eventuella andra samarbetspartner på samma sätt som städtjänsterna en gång i tiden. Du eller dina närstående har möjlighet att använda normala momsfria tjänster eller hushållsavdrag när ni köper dessa tjänster.

Om du har frågor eller behöver hjälp med att ordna tjänsten i fortsättningen, kontakta vänligen servicehandledaren i ditt eget område eller Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite.

Kontaktuppgifterna finns i tabellen här nedan:

BostadsområdeKontaktuppgifter och rätta telefonnummer till Soite
Karleby050 401 1407
Perho ådal040 804 5420
Lestijokidalen040 804 2420
Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite06 626 3033

Ta en titt också på dessa