Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

DigiSoites Omapalvelu fungerar från och med 4.12 i begränsad utsträckning på grund av uppdatering av programvaran. Klienter kan fylla i och skicka ansökningar (ansökan om funktionshinderservice, ansökan om förebyggande eller kompletterande utkomststöd, ansökan om tjänster för barnfamiljer, ansökan om tjänster för äldre) på vanligt sätt under uppdateringen, men yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kan inte publicera beslut eller be om tilläggsutredningar av klienter genom att skicka ett meddelande via Omapalvelu. Vid behov kontaktar Soite klienter per telefon och/eller med papperspost.

När det gäller begäran om tilläggsutredningar upphör uppdateringsavbrottet uppskattningsvis under december 2023 och när det gäller publicering av beslut uppskattningsvis i början av februari 2024. Uppdateringsavbrotten kan också vara längre än vad som har meddelats. Vi beklagar den eventuella olägenheten som uppdateringsarbetet medför.

Ta en titt också på dessa