Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Digitala vårdvägarna gällande injektion i glaskroppen och läkemedelsbehandling mot cancer öppnas för patienten när behandlingen inleds. Digitala vårdvägarna gällande reumatism och sömnapné öppnas när patienten har diagnostiserats med sjukdomen i fråga. Även personer som har insjuknat i reumatism eller sömnapné tidigare har möjlighet att använda digitala vårdvägen genom att meddela en yrkesutbildad i Soite om sitt intresse för att använda vårdvägen. Digitala vårdvägen för intensiven för nyfödda öppnas när babyn förflyttas för vård i Barnsjukhusets intensivvårds- och övervakningsenhet för nyfödda från Soites egen enhet eller från något annat sjukhus. Vårdnadshavarna använder denna digitala vårdväg å sin babys vägnar.

På digitala vårdvägen får kunden information bland annat om sin sjukdom, om undersökningar, om olika vårdinstruktioner och till exempel om förberedelser inför en undersökning/operation. Kunden kan vara i kontakt med den yrkesutbildad person som planerar hens vård med meddelanden via den digitala vårdvägen. Hen får också svar på vanliga frågor på den digitala vårdvägen.

I smarttelefonens applikationsbutik finns mobilappen Omapolku (Min vårdväg) med hjälp av vilken kunden kommer ännu behändigare än tidigare till digitala vårdvägen. Appen gör det lättare och snabbare att använda den digitala vårdvägen. Applikationen kan laddas ner från App Store eller Google Play-butiken. Mer information om mobilappen Omapolku (Min vårdväg)

De digitala vårdvägarna är ett nytt verktyg och en ny verksamhetsmodell för handledning och rådgivning. Med hjälp av dem kan kunder vårdas jämlikt oberoende av hemort. Alla digitala vårdvägar som Soite har i bruk har listats på DigiSoite-sidan.

Digitala vårdvägar är inte avsedda för vård i en akut situation, utan utnyttjas för rådgivning och handledning för kunder, vid förberedelse inför undersökning/operation och för uppföljning.

Ibruktagandet av Hälsobyn är en del av projekthelheten Soite 2.1. Genom att stegvis ta i bruk digitala vårdvägar stödjas integrationen mellan primärvården och specialsjukvården. Du kan bekanta dig med Hälsobyn på adressen www.terveyskyla.fi/sv.

Ta en titt också på dessa