Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Bakgrunden till resultaten påverkas särskilt av förbättrat chefsarbete och planeringen av det dagliga arbetet. Bäst resultat fick man i Mellersta Österbotten och Södra Savolax.

I en artikel publicerad på NHG:s hemsida förklarar Sari Kallinen, serviceområdeschef för Soites hemvård, orsakerna till de förbättrade resultaten:

– Att man mår bra på jobbet är summan av många saker; i Mellersta Österbotten har vi satsat särskilt på chefsarbetet, t.ex. för fortbildning, arbetshandledning och coachning för arbete som chef. En förbättring av chefsarbetet har varit att frigöra arbetstid för att leda.

– Antalet närmaste chefer har utökats med en och på geografiskt stora hemvårdsenheter har en ansvarig sjukskötare tillsatts för att fungera som stöd för de närmaste cheferna och ansvara för en del av deras administrativa arbete. Inom en snar framtid är planen att gå igenom chefsuppgifterna ännu mer i detalj, så att till exempel administrativt arbete skulle kunna flyttas över från dem till andra yrkesgrupper och ge dem ännu mer tid att arbeta tillsammans med personalen, säger Kallinen.

Läs hela artikeln (finns på finska).

Ta en titt också på dessa