Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Gemenskapsboende i enlighet med socialvårdslagen är att bo i en trygg och hinderfri boendeenhet som ordnas av välfärdsområdet, där den boende har en lägenhet som tillgodoser hens behov. En väsentlig aspekt av gemenskapligt boende är organiseringen av aktiviteter som upprätthåller delaktighet och gemenskap.

Under utvecklingsprojektet har vi samlat arbetsgrupper på olika orter, där vi planerar och genomför ett brett utbud av aktiviteter för de boende i gemenskapsboenden. Deltagarna i arbetsgrupperna är utöver Soites representanter frivilliga och aktörer ur tredje sektorn.

Vi söker nu fler frivilliga till arbetsgrupperna! Om du är intresserad av att anordna stimulerande aktiviteter för kunderna, tveka inte att komma med! Verksamheten kan vara av många slag såsom motion, friluftsliv, pyssel, läsning etc. Du får även stöd av andra aktörer i själva arbetsgruppen.

Arbetsgrupperna samlas nästa gång i början av år 2024:

Halso arbetsgrupp: fredag 5.1.2024 kl. 10–11.30, Kannelma
Kaustby arbetsgrupp: tisdag 9.1.2024 kl. 13–14.30, Iltarusko, gamla delen
Kannus arbetsgrupp: onsdag 24.1.2024 kl. 12–13.30, Puistola
Vetil arbetsgrupp: onsdag 31.1.2024 kl. 12–13.30, Harjukoti

Välkommen med, vår tröskel är låg!

Ta kontakt om du har frågor:

Som utvecklarkoordinator för verksamhetsmodellen för gemenskapsboende inom RRF-projektet fungerar Tanja Tikkakoski, tfn 040 804 3287 / tanja.tikkakoski(a)soite.fi

Ta en titt också på dessa