Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite har tagit i bruk en ny verksamhetsmodell som heter TYÖOTE. Den innebär att man försöker undvika att skriva långa sjukfrånvaron inom specialsjukvården, och ärenden som är relaterade till patientens arbetsförmåga styrs till företagshälsovården. Företagshälsovården gör en individuell bedömning av patientens funktionsförmåga och beaktar de krav arbetet ställer. Samtidigt gör man en bedömning av en hur lång sjukledighet som är lämplig och planerar nödvändig rehabilitering eller eventuella ändringar i arbetet så att återgången till arbetet lyckas så bra som möjligt.

Den första gruppen av patienter som verksamhetsmodellen gäller i Mellersta Österbotten är ryggpatienter i arbetsför ålder. Härnäst utvidgas modellen till att också gälla ortopediska patienter inom dagkirurgin som har genomgått ingrepp till exempel i axel eller handled.

Målet med tätare samarbete mellan specialsjukvården och företagshälsovården är att förebygga det att sjukfrånvaron drar ut på tiden. Samtidigt får specialsjukvården fokusera på sin kärnverksamhet eftersom arrangemangen kring återgången till arbetet sköts enligt överenskommelse inom företagshälsovården.

Utvecklingsarbete enligt verksamhetsmodellen TYÖOTE görs i Mellersta Österbottens välfärdsområde i samarbete med företagshälsovårdens aktörer och Arbetshälsoinstitutet.

Ta en titt också på dessa