Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utredningen tar inte ställning till serviceutbudet eller utformningen hos jourverksamhetsställen i ett enskilt välfärdsområde eller ett nuvarande enskilt sjukhus eller jourmottagningar. I rapporten presenteras lagändringar som skulle genomföras stegvist.

Rapporten är en sakkunnig bedömning utarbetad ur medicinsk synvinkel. Den används som underlag vid beredning av lagstiftning och vid politiskt beslutsfattande. Det kommer fler beräkningar angående ekonomin, personalens tillräcklighet och effektiviteten i framtiden. Regeringens förslag väntas under 2024 och det kommer till riksdagen under denna regeringsperiod.

Effekter ur Mellersta Österbottens centralsjukhus perspektiv:

  • 2024-2025: inga förändringar i Soite
  • År 2026: inga förändringar som berör Mellersta Österbottens centralsjukhus (situationen för allmänmedicinska bäddavdelningar ska utredas)
  • År 2028: centralsjukhusnätverket ska avgöras nationellt -> nationella förändringar under 2028-2030

Mellersta Österbottens centralsjukhus i Soite är ett av Finlands största förlossningssjukhus på centralsjukhusnivå, som betjänar tvåspråkigt i ett barnrikt område. Dessutom är Mellersta Österbottens centralsjukhus till sin natur tre välfärdsområdens gemensamma jourhavande sjukhus och förlossningssjukhus. På Mellersta Österbottens centralsjukhus föds över 1 500 barn varje år.

“I Mellersta Österbotten kan vi känna tillförlit – centralsjukhuset ska även i framtiden byggas med förlossningssjukhuset som grund”, konstaterar välfärdsområdesdirektör Minna Korkiakoski-Västi.

Mer information:

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande om ämnet

Social- och hälsovårdsministeriets PowerPoint-preseentation om utredningen av sjukhusnätet (på finska)

Koko selvitys asiakirjana

Ta en titt också på dessa