Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I kallelsen erbjuds inte någon färdigt bokad tid på grund av att en del tider för screening av livmoderhalscancer har tyvärr under tidigare år inte avbokats och inte använts. Då har tiden inte kunnat erbjudas någon annan kund.

Du kan boka tid när du har fått kallelse till screening

  • I Egenvårdstjänsten på adressen digisoite.fi. För inloggning krävs stark autentisering och efter det kan du boka tid för screening av livmoderhalscancer. Lediga provtagningstider och provtagningsställen är märkta med grönt i tidbokningskalendern.
  • Genom att ringa rådgivningarnas centraliserade telefontjänst och lämna en begäran om att bli uppringd. Om du lämnar en begäran om att uppringd, ringer vi dig under samma dag. Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst, tfn 06 826 4477 (mån-tors kl. 7–13, fre kl. 7–12).

Undersökningen hör till det nationella screeningsprogrammet för den vuxna befolkningen. Målet med screeningar av livmoderhalscancer är att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede redan innan de skulle upptäckas till exempel på grund av symtom. Från och med början av år 2024 gör man ett HPV-test i stället för ett papa-prov vid screeningarna. Provtagningssättet är likadant vid båda undersökningar. Undersökningen är frivillig och avgiftsfri för kunden.

Ta en titt också på dessa