Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med den marknadsundersökning som Soite genomför är att förhöra sig om möjliga byggherrar, genomförandemetoder och byggplatser för serviceboenden med heldygnsomsorg och gemenskapsboenden belägna i Karleby centrum. Kartläggningen beaktar även befintliga utrymmen som lämpar sig för sådan användning.

Det behövs fler platser inom serviceboende med heldygnsomsorg och gemenskapsboende för äldre och funktionshindrade i Soites område. Serviceboenden är avsedda för boende som behöver vård dygnet runt. Behovet av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre är cirka 60 lägenheter. Ett 60-tal lägenheter skulle också behövas för kunder inom serviceboende med heldygnsomsorg för funktionshindrade.

Gemenskapsboende är avsett för äldre personer och kunder inom funktionshindertjänsterna som kan bo självständigt, men som ofta behöver social- och hälsovårdstjänster i hemmet. Det skulle behövas cirka 60 lägenheter för gemenskapsboende för äldre och cirka 10 lägenheter för kunder inom funktionshindertjänster.

Byggherrarnas roll är att skaffa en byggplats och bygga servicebostadsmålet för välfärdsområdet Soites invånares behov. Soite väljer ut de boende för objekten, hyr ut lägenheterna och deras gemensamma utrymmen och hyr ut lägenheterna i andra hand till de boende. Byggherren hyr självständigt ut lokalerna som ska användas av social- och hälsovårdsserviceproducenten (Soite själv eller en tjänsteleverantör vald av Soite).

Annonsen om marknadsundersökningen har publicerats i tjänsten för offentlig upphandling, Hilma. Kontakt från byggarna önskas senast 21.2.2024.

Ta en titt också på dessa