Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Chatt-tjänsten på webbplatsen soite.fi erbjuder kunderna en kontaktkanal med låg tröskel. Via chatten kan kunden chatta i realtid och anonymt med en Soite-yrkesanställd om patienten behöver vägledning och råd relaterat till vård eller tjänster. Vid behov kan yrkespersonen be kunden identifiera sig via tjänsten suomi.fi, varvid kundens ärenden också kan hanteras säkert via chatten. Vid behov kan chattkonversationen även ändras till ett videosamtal.

Du kan starta chatten via chattfönstret i det nedre högra hörnet av webbplatsen soite.fi genom att välja lämplig chattkanal. Den nya chattjänsten har två kanaler: social- och hälsovårdsrådgivning och psykisk hälsa.

Social- och hälsorådgivningschatt

Social- och hälsovårdsrådgivningen betjänar i chatten på webbplatsen soite.fi vardagar kl. 9–15. Du kan kontakta social- och hälsovårdsrådgivningen i alla social- och hälsovårdsfrågor och fråga om Soites tjänster.

I social- och hälsovårdsrådgivningschatten gör Soites sjukskötare och socionomer en första bedömning av kundens situation, svarar på frågor och hjälper till att styra kunder till tjänster. Kunden kan få hjälp t.ex. i frågor som gäller deras hälsotillstånd och i chatten kan man kartlägga kundens socialskydd eller möjligheten att få stöd relaterat till kundens livssituation. Vid behov vidarebefordras kunden i chatten till Soite eller privata eller tredje sektorns tjänster. Kundens egenvård kan även stödjas via chatt.

I social- och hälsovårdsrådgivningschatten kan du chatta anonymt eller identifiera dig. Genom att identifiera sig via tjänsten suomi.fi kan kundens ärenden hanteras på ett mer mångsidigt sätt via chatten.

Chatt för psykisk hälsa

Mentalvårdschatten erbjuder en kontaktkanal med låg tröskel till mentalvårdstjänsterna när kunden behöver stöd för psykiska problem eller livskriser.

Chatten för psykisk hälsa betjänar på webbplatsen soite.fi vardagar kl. 9-11. Tjänsten är avsedd för personer över 18 år.

I chatten för psykisk hälsa kan kunden chatta anonymt och i realtid med en sjukskötare. Soites yrkeskunniga ger vägledning och råd i chatten, utan brådska. I vårdrelaterade frågor kan yrkespersonen be klienten att identifiera sig via tjänsten suomi.fi, varefter en mer exakt bedömning av klientens psykiska hälsa kan göras. Som stöd för bedömningen kan kunden hänvisas att fylla i Terapinavigatorn-enkäten.

Sointu-chatboten på kommande

Under 2024 kommer Soite att utöka sitt utbud av digital service med Sointu-chatboten, det vill säga en kundservicerobot som i chatten svarar på de vanligaste frågorna relaterade till social- och hälsovårdstjänster, oavsett tid och plats. Vi kommer att informera dig om ibruktagandet av Sointu-chatboten i mer detalj senare.

Förnyelsen av chatt-tjänsterna är en del av genomförandet av projektet Mellersta Österbottens RRF2- delprojekt för digitala arbetsverktyg för multiprofessonell kundhandledning.

Ta en titt också på dessa