Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Distanscoachningen är avsedd för nya eller långvariga närståendevårdare, personer som erbjuder avlösarservice, och anhöriga till närståendevårdare. Genom distanscoachningen får närståendevårdare information om det stöd och de tjänster som finns tillgängliga för dem. Inbjudna är också personerna som erbjuder avlösarservice samt anhöriga till närståendevårdare, som på basis av de kunskaper skolningen ger kan stödja avtalsbaserade närståendevårdare i deras arbete.

Distanscoachningen för närståendevårdare genomförs med samma information och innehåll som den coachning som ges på plats. I distanscoachningen deltar närståendevårdarhandledare från funktionshinderservicen och tjänster för äldre, närstående- och familjevårdens hälsovårdare, företrädare för Karlebynejdens närståendevårdarföreningar och Mellersta Österbottens närståendevårdarföreningar, samt en erfarenhetsexpert inom familjevården.

Distanscoachningen utförs via Teams-applikationen. För att delta behöver du en dator, en internetuppkoppling och en e-postadress samt hörlurar med mikrofon som kan kopplas till datorn. Användarinstruktioner för Teams och en länk kommer att skickas till deltagarna i förväg. I början av distanscoachningen kommer instruktionerna och funktionerna relaterade till användningen av Teams att gås igenom.

Som närståendevårdare, person som erbjuder avlösarservice, eller anhörig till närståendevårdare kan du anmäla dig till distanscoachningen genom att ringa eller skicka ett textmeddelande. Textmeddelandet ska innehålla följande information: anmälan till distanscoachningen, ditt namn och din e-postadress.

Efter anmälan får du behövliga instruktioner, förhandsmaterial och en inbjudan några dagar innan distanscoachningen. Anmäl dig senast 15.3.2024.

Anmälning:

Byrån för funktionshinderservice:
Vi svarar på vårt klientservicenummer mån-fre kl. 9-12, tfn 040 804 2122.
Textmeddelande kan skickas även utanför telefon- och tjänstetider.

Tjänster för äldre/Klienthandledning och öppenvårdstjänster:
Telefonnumret till den ansvariga för distanscoachningen: 040 804 5420.
Klienter har möjlighet att ringa servicehandledarna mån-fre kl. 9-12.
Textmeddelande kan skickas även utanför telefon- och kontorstider.

Ytterligare information ger:

Minna Dahlbacka, servicehandledare för närstående- och familjevård inom tjänster för äldre, minna.dahlbacka@soite.fi (inga anmälningar).

Ta en titt också på dessa