Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På numret 116117 svarar alltid en för uppgiften utbildad sjukskötare som bedömer hur brådskande vård som behövs i varje läge. Vid behov kan sjukskötaren även få en läkares åsikt i frågan. Om problemet inte kräver att man åker till akuten kan sjukskötaren lämna en återuppringningsbegäran å dina vägnar, till exempel till en hälsocentral. Därmed besparas du en onödig resa till fel vårdplats, och om ditt problem är akut har jourmottagningen redan bra förhandsinformation om dig på basis av telefonsamtalet när du kommer till mottagningen.

Vem kan komma till jouren?

Överlastning på sjukhusens jourmottagningar har lyfts upp i rubrikerna många gånger under de senaste åren. Väntetiderna är långa, det råder brist på personal och platser för fortsatt vård. Alla vet hur frustrerande det är att sitta i timmar och vänta på att få hjälp när du redan har ont och kanske till och med är lite rädd, om du är fundersam över hur allvarligt ditt problem är.

Som ett av jourmottagningarnas problem har man nämnt att de besöks av många patienter vars besvär inte kräver akut vård och för vilka den ändamålsenligaste vårdplatsen skulle finnas någon annanstans. Dels beror detta på att även mottagningarna på hälsocentralerna är överbelastade och att man inte alltid kan få en tid till en sjukskötare, än mindre en läkare, inom rimlig tid. Men en del av problemet är säkert också att allas personliga nödsituation alltid känns akut, även om den inte är det ur medicinsk synvinkel.

Alla vet att när man har svåra bröstsmärtor måste man ringa 112. Ensidiga förlamningssymtom i samband med till exempel hjärninfarkt, som kräver omedelbar kontakt med nödcentralen, är man också ganska bra på att identifiera. Men vad om man har ont i magen, yrsel, ont i höften eller svullnad i ett ben? När ska man bli oroad?

På jouren gör sjukskötaren som besvarat samtalet en bedömning av vårdbehovet som utgår från de nationella riktlinjerna om grunderna för akut vård. Riktlinjerna anger de medicinska kriterierna för hur snart behandling ska påbörjas för olika hälsoproblem. Beslut om behov av vård fattas individuellt för varje person som ringer upp. Jourmottagningen vårdar i regel patienter vars behandling inte kan vänta till nästa dag.

När din egen hälsocentral är stängd, och du är orolig över en akut hälsorelaterad fråga, kan du ringa Jourhjälpen och be om råd.

Råd och handledning 24/7

För hälsorelaterade bekymmer är det primära stället att kontakta alltid din egen hälsocentral eller till exempel företagshälsovården. När din egen hälsocentral är stängd, och du är orolig över en akut hälsorelaterad fråga, kan du ringa Jourhjälpen och be om råd. Sjukskötaren kommer att ge dig instruktioner för hur du ska behandla ditt hälsoproblem hemma och handleder dig i hur du följer upp hur dina symtom utvecklas. Sjukskötaren ger också råd om vart man ska ta kontakt om situationen förändras på något sätt.

Jourhjälpen besvarar samtal när som helst på dygnet. Samtalet är avgiftsfritt. Du kan lämna en återuppringningsbegäran till tjänsten som går till samma plats i samtalskön som om du väntade på svar i telefonen. Återuppringningsbegäranden besvaras därför i mycket rimlig tid, de placeras inte i slutet av kön. Lämna inte fler än en begäran om återuppringning!

Soites jourhjälp utvecklas

I Soite har man svarat på numret 116117 sedan 2021. Dock måste vi i vårt område öka medvetenheten om jourhjälpnumret. Under år 2024 pågår ett projekt som syftar till att öka Soite-områdets invånares kännedom om Jourhjälpen. Samtidigt utökas också utbildningen och inskolningen för de sjukskötare som arbetar på Jourhjälpen. Målet är att Jourhjälpen 116117 erbjuder ännu bättre, högkvalitativ hälsorådgivning som svarar på uppringarens behov och dirigerar personen direkt till rätt tjänst, utan mellanhänder.

Så behöver du då åka till jouren med skärsåret i fingret? Ett sår i fingret kräver ett jourbesök om såret är så stort att det måste sys (i regel mer än 2 cm). Självklart ska du också komma till akuten om du inte kan röra fingret normalt efter att du fått ett sår eller om det förekommer känselbortfall. I samband med ett sår bör du också alltid kontrollera om du har en giltig stelkrampsvaccination, särskilt om det eventuellt har kommit in smuts i såret. För mer utförliga vårdanvisningar, ring 116117!

Tanja Isoaho
Sjukskötare YAMK, projektarbetare
Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, samjouren

Ta en titt också på dessa