Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Sotender-appen erbjuds kortjobb för närvårdare, sjukskötare, hälsovårdare, socionomer, barnmorskor, omsorgsassistenter och studerande inom social- och hälsovården. Skift kan bokas av yrkesutbildade inom branschen samt av studerande.

Ibruktagandet av Sotender hör till ett projekt om centraliserad rekrytering som har inletts i Soite. Målet är att chefer kan i fortsättningen använda en större del av sin arbetstid till utveckling av vårdarbetet och till ledning av verksamheten och produktiviteten, i stället för rutinmässiga uppgifter.

Resurschef Heidi Gleviczky berättar att syftet med centraliserad rekrytering är att centralisera rätt resurser allt mer effektivt till rätt ställe och rätt tidpunkt.

– Med hjälp av Sotender får vi i realtid information om behovet av vikarier och kan lättare hitta det förmånligaste vikariealternativet. Sotender erbjuder också korttidsanställda ett lätt sätt att hitta och boka arbetsskift som passar dem.

Sotender-pilotförsöket inleds i Soite vecka 10, och de första enheterna övergår då till centraliserad rekrytering. Enheter läggs kontrollerat men i rask takt till i Sotender, och före sommaren 2024 kommer största delen av Soites enheter att vara där. Målet är att största delen av plötsliga frånvaron sköts under år 2024 centraliserat via resurscentralen.

Länk till Soites Sotender-sida.

Ta en titt också på dessa