Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Från Soites hjälpmedelstjänst kan man låna apparater eller redskap med hjälp av vilka man kan främja en persons funktionsförmåga när det blivit svårare att klara sig i vardagen och att delta i vardagen hemma eller i någon annan miljö. Hjälpmedelsbehovet kan konstateras av kunden, av en närstående eller av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som känner kunden. En bedömning av hjälpmedelsbehovet görs och ett utlåningsbeslut fattas alltid individuellt.

Administrationen av hjälpmedelslån blir smidigare i mars när Soite tar i bruk palse.fi-portalen, där användaren kan se informationen om sina hjälpmedel och kan till exempel förlänga lånetiden enligt fastställda villkor. I framtiden kommer det också att vara möjligt att göra begäran om underhåll och skicka meddelanden i tjänsten.

Användningen av Palse.fi-portalen kräver inte nerladdning av någon separat app, och den fungerar också i mobilen. Man loggar in med Suomi.fi-identifikation dvs. med personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Förnyelsen förväntas förbättra kvaliteten på tjänsterna i och med att kontaktsätten blir mångsidigare.

Ta en titt också på dessa