Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

– I förhållande till befolkningen var vi det centralsjukhus i Finlands som hade mest kontakt med organtransplantationskontoret angående potentiella organdonatorer. Tack för detta går till all personal i huset, säger Soites organdonationskoordinator Sari Haakana.

Mellersta Österbottens centralsjukhus har haft organdonationsverksamhet i decennier. Behovet av transplantationer växer snabbare än antalet organdonationer och varje år dör 5–10 procent av de som väntar på en transplantation för att en lämplig transplantation inte kan hittas.

Mellersta Österbottens centralsjukhus har under de senaste åren tagit upp temat organdonation genom bland annat utbildningar och evenemang. Huvudansvaret för att upprätthålla organtransplantationsverksamheten vilar på de utsedda personerna på intensivvårdsavdelningen.

Utmärkelsen överlämnades av Finlands Transplantationskirurgiska Förening vid Transplantationsdagarna som hölls i Helsingfors 1-2.2.2024. Utmärkelsen togs emot av intensivvårdsavdelningens överläkare Tadeusz Kaminski, organdonationskoordinator och intensivvårdsjukskötare Sari Haakana och njurskötare Åsa Björk.

Ta en titt också på dessa