Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

– Kontrollera alltid Meteorologiska institutets varningar innan du gör upp en eld. Under gällande varning för skogs- och gräsbrand, får man inte göra upp en öppen eld (https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar)

– Hyggesbränning är tillåten, men endast om man är särskilt försiktig. Hyggesbränning får inte göras nära byggnader. Primärsläckningsutrustning ska finnas tillräckligt nära och det område där hyggesbränning görs får aldrig lämnas utan uppsikt. Hyggesbränning i skogsmark ska alltid utföras under övervakning av en yrkesutbildad inom skogsbranschen som är insatt i praktiskt arbete.

– Den som gör hyggesbränning eller annars använder eld på ett sätt som leder till betydande rökutveckling, ska göra en anmälan till räddningsverket på förhand med blanketten Anmälan om uppgörande av eld som finns på webbplatsen pelastustoimi.fi/sv.

Räddningsverket gör en polisanmälan om skogs- och gräsbränder som beror på klar ovarsamhet eller likgiltighet.

Ta en titt också på dessa