Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Identifikationen i Egenvårdstjänsten sker via webbtjänsten Suomi.fi. För identifikation behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Lediga tider syns med grönt i tidbokningskalendern.

Hälsoundersökningar ordnas för alla arbetslösa som inte omfattas av studerande- eller företagshälsovården. Undersökningar görs i olika skeden av arbetslösheten. Tid för hälsoundersökning kan bokas om det redan gått en tid sedan den senaste hälsoundersökningen, om man är orolig över sitt hälsotillstånd eller om arbetsförmågan och rehabiliteringsbehoven behöver utredas.

Ta en titt också på dessa