Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Den nya kunduppgiftslagen trädde i kraft 1.1.2024, och syftet med den är att hälso- och sjukvården i framtiden inte ska behöva be om separata tillstånd för överföring av uppgifter. Dina klient- och patientuppgifter lagras i Kanta-tjänsterna när du anlitar social- och hälsovården. Eftersom tillståndet för utlämnande förnyas får var och en ett meddelande i MittKanta med information om Kanta-tjänsterna och användningen av uppgifterna inom social- och hälsovården. Genom att markera i MittKanta att du läst meddelandet gör du det smidigare att uträtta ärenden inom hälso- och sjukvården.

Om du har gett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter år 2023 eller tidigare lönar det sig att nu uppdatera tillståndet i MittKanta. Ett uppdaterat tillståndet för utlämnande gör det möjligt att överföra också andra uppgifter än sådana som lagrats i Kanta-tjänsterna mellan olika aktörer. Sådana är exempelvis uppgifter om dig som antecknats på papper.

Det är frivilligt att ge och uppdatera tillståndet för utlämnande. Om du inte uppdaterar tillståndet för utlämnande förblir ditt tidigare tillstånd giltigt. Det gör det möjligt att överföra dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna så som hittills.

Genom ett förbud mot utlämnande kan du fastställa vilka av dina recept-, patient- och klientuppgifter inte får lämnas ut till andra tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. Du kan ge eller uppdatera tillståndet för utlämnande eller meddela ett förbud mot utlämnande i MittKanta. Du kan sköta tillstånds- och förbudsärenden också när du anlitar social- och hälsovården.

Så småningom kommer uppgifterna att röra sig även inom socialvården

Nu kan tillstånd för utlämnande ges i MittKanta även gällande klientuppgifter inom socialservicen. Det är ett annat tillstånd än tillståndet för utlämnande av patientuppgifter som är i bruk inom hälso- och sjukvården. Tillståndet för utlämnande av uppgifter inom socialservicen gör det möjligt att överföra dina klientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna och dina andra klientuppgifter mellan olika aktörer inom socialvården när socialvårdsaktörerna gör de ändringar som behövs i sina informationssystem.

I Soite börjar socialservicens uppgifter synas i MittKanta på hösten 2024.

Mer information:

Mer information ges av: tietosuojavastaava(at)soite.fi

Ta en titt också på dessa