Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdet beviljar engångsunderstöd för verksamhet med vilken man svarar mot en plötslig förändring i den aktuella verksamhetsmiljön och/eller i målgruppens behov. Välfärdsområdet beviljar engångsunderstöd endast en gång för samma verksamhet. Välfärdsområdet delar ut engångsunderstöd två gånger per år. Välfärdsområdet använder poängsättning som stöd för helhetsbedömningen i fråga om utdelningen av engångsunderstöd.

Soites välfärdsområdesfullmäktige godkände ett anslag på sammanlagt 100 000 € för organisationsunderstöd när den godkände budgeten för år 2024. Till verksamhetsunderstöd anvisades 85 000 € och till engångsunderstöd 15 000 €. Verksamhetsunderstödet delades ut i början av året och av engångsunderstödet delades ut 10 500 €. I andra omgången av engångsunderstöd delas det ut 4 500 €. Välfärds- och framtidsnämnden beslutar om utdelningen av välfärdsområdets engångsunderstöd inom ramen för anslagen och principerna. 

Ansökningstiden för engångsunderstöd pågår 23.5-17.6.2024 kl. 9.00. Understöd ansöks om genom att fylla i en elektronisk blankett. Det är möjligt att ansöka om engångsunderstöd med en pappersblankett endast av mycket motiverade skäl.  Mer information om organisationsunderstöd finns på Soites webbplats: https://soite.fi/sv/soite/organisationsunderstod/

Understöd beviljas till allmännyttiga föreningar som registrerats i föreningsregistret eller stiftelser som registrerats i stiftelseregistret och som har som uppgift att främja hälsa och social välfärd eller säkerhet.

Välfärds- och framtidsnämnden fattar beslut om andra omgången av engångsunderstöd vid sitt möte i augusti 2024. Det informeras om besluten efter mötet, och understöden betalas ut när beslutet vunnit laga kraft, uppskattningsvis under september 2024.

Ta en titt också på dessa