Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En talande läkemedelsautomat påminner klienten om att ta mediciner samt ger de rätta medicinerna i en öppen påse. Läkemedelsautomaten påminner om och handleder klienten att alltid ta medicinerna vid rätt tidpunkt, också om klienten behöver ta mediciner flera gånger per dag.

Om klienten inte tar medicinen, sväljer automaten läkemedelspåsen och skickar ett meddelande till hemvårdens vårdare.

En klient kan inte heller ta för mycket mediciner från automaten, för man kan inte bryta sig in i den ens med grova verktyg.

En läkemedelsautomat gör det lättare för klienten att ta mediciner, och samtidigt ökar känslan av självständighet och kontroll över det egna livet. Då mediciner tas alltid vid samma tider mår patienten också bättre. Dessutom har hemvårdens arbetstagare mer tid över för klienter och deras hälsa när en automat sköter den rutinmässiga utdelningen av mediciner.

Ta en titt också på dessa