Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En yrkesutbildad person kontaktar klienten via tablett alltid vid en överenskommen tidpunkt. Man kommer också på förhand överens om sysslorna som man utför under videokontakten. Om klienten inte klarar av de överenskomna sysslorna med hjälp av handledning, skickas en vårdare på besök.

De virtuella omvårdnadstjänsterna kan vara en del av klientens hemvård eller den enda stödformen. Hemvårdens arbetstagare gör en noggrann bedömning av om hembesök kan ersättas med videoförbindelse.

Klienten har också möjlighet att vara i kontakt med anhöriga med hjälp av den virtuella omvårdnadstjänsten. När antalet klienter ökar är det möjligt att producera olika slags innehåll till tjänsten, t.ex. gympa- och musikstunder, diskussionsgrupper och spel.

Ta en titt också på dessa