Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Centralsjukhusets information vägleder och betjänar klienter vardagar kl. 07.30 – 19.00. Informationen finns i centralsjukhusets huvudkorridor (första våningen), nära huvudingången.

Personalen vid patientbyrån ger råd angående patientfakturor och annat som har att göra med avgifter. Dessutom beviljar byrån frikort åt klienter mot betalningskvitton då avgiftstaket nåtts. Patientbyrån finns i sjukhusets huvudkorridor (första våningen).

Ett obevakat klädförvaringsställe finns i centralsjukhusets huvudlobby (första våningen). Vi ansvarar inte för kläder som lämnats i klädställningarna.

Användning av mobiltelefon är huvudsakligen tillåten i alla sjukhusets allmänna utrymmen som allmänheten har fri tillgång till. Om det är förbjudet att använda mobiltelefon i något utrymme är dörren till utrymmet försett med en förbudsskylt. Om det är förbjudet att använda mobiltelefon ska man stänga telefonen helt.

Klienterna kan använda sina mobilapparater i de utrymmen där det annars också är tillåtet att använda mobiltelefon.

Det rekommenderas dock att man håller mobiltelefonen stängd eller i ljudlöst läge under undersökningar och på mottagningen. På avdelningarna är det artigt att beakta andra patienterna i beaktande. När ni är på avdelning kan ni få ett personligt telefonnummer. Avdelningarna har också egna direkta telefonnummer som finns på enheters egna sidor.

Närmaste bankautomat finns utanför mataffären Sale Leenala. Butikens adress är Katarinegatan 29. Sväng från sjukhusområdet till vänster på Mariegatan. Kör sedan nedför backen och sväng till höger i första korsningen. Affären ligger 100-200 meter från korsningen.

Som patient kan du lyssna på radio med hörlurar på ditt rum. På avdelningarna finns tv i avdelningarnas dagsalar och i många patientrum.

OLKA® är en koordinerad organisations- och frivilligverksamhet vid sjukhus. Syftet med verksamhetens är att erbjuda patienter och deras närstående icke-brådskande möten. Målet är dessutom att stödja patienter i att leva med sin sjukdom. OLKA genomförs som ett samarbete mellan Mellersta Österbottens centralsjukhus och Kosti ry. OLKA är en samarbetsmodell skapad av HUS och EJY ry.

OIVA-informationstjänst

Från OLKA får man information om patientföreningar. Föreningarna och sjukhusets enheter håller temadagar vid OLKA-verksamhetsställena. Temadagar vid OLKA-verksamhetsställena reserveras hos OLKA.

TOIVO-stödtjänsten och den frivilliga ILONA-tjänsten

OLKA koordinerar sjukhusets frivilligverksamhet. Alla OLKA:s frivilliga har förberetts för sin uppgift och de har förbundit sig till tystnadsplikt. Frivilliga fungerar som sällskap och stöd för patienter, och är inte involverade i patientens vård. Den frivilliga ersätter inte personalens arbete, men för med sig glädje, stöd och hopp till sjukhusvardagen.

OLKA förmedlar kamratstöd till patienten och deras närstående. Kamratstöd hjälper patienten anpassa sig till livet med sin sjukdom och stärker egenvården.

Man kan fungera som sjukhusfrivillig också utan egen erfarenhet av sjukdom eller handikapp. Frivilliga fungerar bland annat som assistenter i aulor, samtalspartner och lekkamrater.

Kontaktuppgifter

  • Projektchef Marianna Ylilehto tfn 040 569 5033
  • Projektarbetare Kirsi Manninen tfn 040 569 5023 

Ta en titt också på dessa