Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hälso- och vårdplanen upprättas alltid tillsammans med klienten eller patienten. Målet med hälso- och vårdplanen är att säkerställa att klienten eller patienten får den vård och det stöd de behöver så effektivt och individuellt anpassat som möjligt. Den fungerar även som ett stöd för egenvård. Hälso- och vårdplanen vägleder hälso- och sjukvårdens verksamhet och säkerställer att servicekedjan inte bryts vid något tillfälle.

Den behandlande läkaren är ytterst ansvarig för utarbetandet och ändamålsenligheten av hälso- och vårdplanen, men utarbetandet av hälso- och vårdplanen börjar alltid på sjukskötarens mottagning. Vid behov anlitas även andra av Soites yrkeskunniga.

Blankett för förhandsinformation

Att självständigt fylla i blanketten för förhandsinformation hjälper dig att förbereda dig för mottagningen. Med hjälp av blanketten kan man fundera över sätt att främja hälsan, behandlingen av sjukdom och vilken typ av stöd som önskas från sjuk- och hälsovården eller andra tjänster.

Fyll i blanketten för förhandsinformation i Egenvårdstjänsten före mottagningsbesöket:

Identifiering i Egenvårdstjänsten sker genom webbtjänsten Suomi.fi. För att identifiera dig behöver du nätbanksuppgifter eller ett mobilcertifikat.

Utöver blanketten ska du ta med dig recepten för de läkemedel du använder eller en läkemedelslista samt anteckningar från din egenkontroll (t.ex. blodtrycks- eller blodsockermätningsresultat) till mottagningen.

Ta en titt också på dessa