Flytta dig till innehållet

Den pediatriska sommarskolan vänder sig till kandidater eller licentiater i medicin som genomgått minst femte studieårets studier och en kurs i pediatrik. Huvudtanken är att erbjuda unga läkare verktyg för att bemöta, undersöka och behandla barnpatienter.

Den pediatriska sommarskolan pågår i åtta veckor och kommer att pågå från 5.6 till 30.7.2023 på Soites barnsjukhus.

Till sommarskolan väljs 4 läkare som roterar mellan olika placeringsställen enligt läsordningen. Varje placering har sina egna, i förväg överenskomna mål för lärandet. En specialist inom pediatri som inte har andra arbetsuppgifter samtidigt fungerar som konsult för sommarskolans läkare, och är alltid tillgänglig per telefon. Hen kan också komma på plats för att undersöka en patient tillsammans med sommarläkaren, till exempel på barnakuten eller polikliniken. Utöver en specialist i pediatrik ges konsultstöd inom den grundläggande vårdens rådgivningstjänster av en specialist i allmänmedicin med lång erfarenhet.

Sommarskoleläkarna arbetar enligt en särskild läsordning inom specialsjukvården på polikliniken för barn och unga, barnavdelningen, nyföddas intensivvård och observationsavdelningen samt barnakuten. Arbetet inom den grundläggande hälsovården sker inom rådgivnings- och skolhälsovården. Utöver det kliniska arbetet som sker vid olika verksamhetsställen undervisas sommarskolans läkare i barnsjukdomar genom veckovis PBL-handledning med problembaserat lärande (problem based learning). Vid sessionerna granskas pediatrisk teori under ledning av en specialist som fungerar som utbildningsläkare, med utgång från kliniska patientfall.

Vad erbjuder vi?

 • Du får lära dig allt en allmänläkare behöver veta om barn.
 • Efter sommarskolan kommer du att kunna bemöta, diagnostisera och behandla barnpatienter i flera olika verksamhetsmiljöer inom hälsovården.
 • Du får behandla en mängd olika barnpatienter inom primärvård och specialvård.
 • Egen handledande läkare, som alltid är tillgänglig per telefon och kommer till platsen vid behov.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Möjlighet att ha jour utanför kontorstid på en barnakut på hälsocentralnivå.
 • Varje läkare vid sommarskolan får också ett omfattande skriftligt material och ett eget exemplar av Lastentautien päivystyskirjan (Duodecim).

Pediatriska sommarskolan passar dig om:

 • Du är aktiv och har en vilja att lära dig nya saker.
 • Du är medicine kandidat eller licentiat som genomfört minst femte året av studier och en kurs i pediatrik.
 • Du vill lära dig vad en allmänläkare behöver kunna om pediatrik eller du vill bekanta dig med pediatrik som specialitet.

Ansök nu och reservera din plats för en helt ny typ av pediatrisk erfarenhet!

På förfrågningar svarar:

Krista Björkman avdelningsöverläkare
krista.bjorkman@soite.fi
tfn 040 652 4591

Eija Ranta-Nilkku tillförordnad överläkare
eija.ranta-nilkku@soite.fi
tfn 040 653 4477

Poliklinik (2 veckor)

 • Långvarig hosta
 • Astma hos barn
 • Atopisk dermatit
 • Allergier hos barn
 • Urininkontinens, förstoppning
 • Refluxsymtom
 • Celiaki
 • Utvecklingsförseningar, lindriga neuropsykiatriska störningar

Barnavdelningen (1 vecka)

 • De vanligaste infektionerna hos barn
 • Matningsproblem hos nyfödda
 • Feberkramper hos barn
 • Särdrag i vården av ett långtidssjukt barn

Rådgivningen och skolhälsovården (2 veckor)

 • Normal tillväxt
 • Normal utveckling
 • Normal pubertet
 • När babyn gråter
 • Småbarnstrots
 • Stödtjänster för barnfamiljer

Barnakuten (2 veckor)

 • Att återuppliva ett barn
 • Andningssvårigheter
 • Diagnos och behandling av öroninflammationer
 • Urinvägsinfektioner
 • Små traumatiska frakturer och stukningar hos barn
 • Små sår som måste sys

Nyföddas intensivvårdsavdelning (1 vecka) 

 • Att undersöka ett barn
 • Att identifiera ett sjukt spädbarn