Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Pediatrins sommarskola vänder sig till kandidater och licentiater i medicin som genomgått minst femte studieårets studier. Sommarskolan kan också gås av kandidater på fjärde studieåret som har genomgått minst fjärde studieåret och en pediatrikkurs. Huvudtanken är att erbjuda unga läkare verktyg för att bemöta, undersöka och behandla barnpatienter.

Pediatrins sommarskola anordnades för första gången vid Soites barnsjukhus 2023. På grund av stor efterfrågan kommer två grupper att anordnas för sommarskolan 2024:

 • 15.4-9.6.2024 Sommarskola grupp 1
 • 19.6-4.8.2024 Sommarskola grupp 2

Till sommarskolan utses 4-5 läkare som ambulerar på olika placeringspunkter enligt en läsordning. Varje placeringsställe har sina egna, i förväg överenskomna mål för studierna. Som konsult för sommarskolans läkare fungerar en barnläkare som inte har andra arbetsuppgifter samtidigt, och konsulten är alltid tillgänglig per telefon. Hen kan också komma för att undersöka en patient på plats tillsammans med sommarläkaren, till exempel på barnakuten eller polikliniken. Utöver konsultationsstöd av en specialläkare får sommarläkarna vid placeringsställena även stöd av en specialläkare eller en läkare inom den öppna pediatrin som har lång erfarenhet.

Sommarskoleläkarna arbetar enligt en särskild läsordning inom specialsjukvård på barn- och ungdomspolikliniken, barnavdelningen, intensiven och observationsavdelningen för nyfödda samt barnakuten. Arbetet inom primärvården sker ivid rådgivning och inom skolhälsovård. Om läkaren som deltar i sommarskolan endast har avslutat det 4:e studieåret, kommer arbetspunkterna endast att placeras inom specialisjukvården (barnavdelningen, intensivvården för nyfödda, poikliniken för barn och unga, barnakuten).

Till sommarskolan väljs 4 läkare som roterar mellan olika placeringsställen enligt läsordningen. Varje placering har sina egna, i förväg överenskomna mål för lärandet. En specialist inom pediatri som inte har andra arbetsuppgifter samtidigt fungerar som konsult för sommarskolans läkare, och är alltid tillgänglig per telefon. Hen kan också komma på plats för att undersöka en patient tillsammans med sommarläkaren, till exempel på barnakuten eller polikliniken. Utöver en specialist i pediatrik ges konsultstöd inom den grundläggande vårdens rådgivningstjänster av en specialäkare inom allmänmedicin med lång erfarenhet.

Sommarskoleläkarna arbetar enligt en särskild läsordning inom specialsjukvården på polikliniken för barn och unga, barnavdelningen, nyföddas intensivvård och observationsavdelningen samt barnakuten. Arbetet inom den grundläggande hälsovården sker inom rådgivnings- och skolhälsovården. Om läkaren som deltar i sommarskolan endast har avslutat 4:e studieåret placeras hen endast inom specialsjukvården (barnavdelningen, intensiven för nyfödda, polikliniken för barn och unga, barnakuten).

Utöver det kliniska arbetet som sker vid olika verksamhetsställen undervisas sommarskolans läkare i barnsjukdomar genom veckovis PBL-handledning med problembaserat lärande (problem based learning). Vid sessionerna granskas pediatrisk teori under ledning av en specialist som fungerar som utbildningsläkare, med utgång från kliniska patientfall.

Vad erbjuder vi?

 • Du får lära dig allt en allmänläkare behöver veta om barn.
 • Efter sommarskolan kommer du att kunna bemöta, diagnostisera och behandla barnpatienter i flera olika verksamhetsmiljöer inom hälsovården.
 • Du får behandla en mängd olika barnpatienter inom primärvård och specialvård.
 • Egen handledande läkare, som alltid är tillgänglig per telefon och kommer till platsen vid behov.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Möjlighet att ha jour utanför kontorstid på en barnakut på hälsocentralnivå.
 • Varje läkare vid sommarskolan får också ett omfattande skriftligt material och ett eget exemplar av Lastentautien päivystyskirjan (Duodecim).

Pediatriska sommarskolan passar dig om:

 • Du är aktiv och har en vilja att lära dig nya saker.
 • Du är medicine kandidat eller licentiat som genomfört minst femte året av studier och en kurs i pediatrik.
 • Du vill lära dig vad en allmänläkare behöver kunna om pediatrik eller du vill bekanta dig med pediatrik som specialitet.

Ansök nu och reservera din plats för en helt ny typ av pediatrisk erfarenhet!

Ansökningstiden slutar 29.2.2024 kl. 12.

På förfrågningar svarar:

Krista Björkman avdelningsöverläkare
krista.bjorkman@soite.fi
tfn 040 652 4591

Eija Ranta-Nilkku överläkare
eija.ranta-nilkku@soite.fi
tfn 040 653 4477

Poliklinik (2 veckor)

 • Långvarig hosta
 • Astma hos barn
 • Atopisk dermatit
 • Allergier hos barn
 • Urininkontinens, förstoppning
 • Refluxsymtom
 • Celiaki
 • Utvecklingsförseningar, lindriga neuropsykiatriska störningar

Barnavdelningen (1 vecka)

 • De vanligaste infektionerna hos barn
 • Matningsproblem hos nyfödda
 • Feberkramper hos barn
 • Särdrag i vården av ett långtidssjukt barn

Rådgivningen och skolhälsovården (2 veckor)

 • Normal tillväxt
 • Normal utveckling
 • Normal pubertet
 • När babyn gråter
 • Småbarnstrots
 • Stödtjänster för barnfamiljer

Barnakuten (2 veckor)

 • Att identifiera ett sjukt barn
 • Att återuppliva ett barn
 • Andningssvårigheter
 • Diagnos och behandling av öroninflammationer
 • Urinvägsinfektioner
 • Små traumatiska frakturer och stukningar hos barn
 • Små sår som måste sys

Nyföddas intensivvårdsavdelning (1 vecka) 

 • Att undersöka en baby
 • Att identifiera ett sjukt spädbarn

Ta en titt också på dessa