Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Praktik genomförs planenligt enligt förhandsbokningar i Soites enheter.  När det gäller praktikplatser har studerande som läser sin sista termin och som snart kommer att utexamineras företräde.

Studerande kommer till den utlokaliserade medicinska grundundervisningen vid Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS) huvudsakligen från de medicinska fakulteterna vid Uleåborgs och Tammerfors universitet, men det kommer också årligen studerande från andra universitet.

Vi erbjuder läkare en modern, smidig och konkurrenskraftig arbetsplats samt stödet av en kunnig personal.

Till Soite som amanuens?

Det är möjligt att göra den praktik som hör till en amanuens studier och som leder till en medicine licentiat-examen i Soite. Amanuenserna väljs på basis av ansökningar och de arbetar som avlönade arbetstagare i samkommunen. Befattningarna som amanuens ansöks om två gånger per år med en ansökning: platsannonsen finns på listan över lediga arbetsplatser:

Mer information ges av rekryteringsansvarige Pasi Hautala, pasi.hautala(at)soite.fi.

Undervisning erbjuds tills vidare främst inom följande specialiteter:

  • inre medicin
  • kirurgi
  • anestesiologi
  • barnsjukdomar
  • kvinnosjukdomar
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • lungsjukdomar
  • psykiatri
  • allmänmedicin

Vi har skapat ett tutor-läkarsystem för unga läkare samt välfungerande konsultationsmöjligheter. Vi beaktar varje läkares livssituation och preferenser och kan garantera stödet av en utsedd seniorläkare.

Som medicine kandidat till Soite?

Soite har att erbjuda många olika slags jobb för medicine kandidater, såväl inom specialsjukvården som inom primärvården. Berätta närmare om dina önskemål, så söker vi ett jobb som passar just dig.

Du kan kontakta enhetens överläkare eller chefsöverläkare Katja Virta. E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@soite.fi

Tervia

Soite är med i andelslaget Tervia i Norra Finlands specialupptagningsområde. Tervia ger läkare möjlighet att göra meningsfullt arbete inom sin egen specialitet på sjukhusen i Norra Finland. 20 % av arbetsinsatsen kan riktas till Tervia.

Forskningstillstånd

För verksamheten ansvarar

Tuula Rajaniemi

Tf chefsöverläkare, verksamhetsområdeschef för verksamhetsområdet Hälso- och sjukvårdstjänster

Mobiltelefon: +358 40 653 4256

E-post: tuula.rajaniemi@soite.fi

Ta en titt också på dessa