Flytta dig till innehållet

Praktik genomförs planenligt enligt förhandsbokningar i Soites enheter.  När det gäller praktikplatser har studerande som läser sin sista termin och som snart kommer att utexamineras företräde.

Studerande kommer till den utlokaliserade medicinska grundundervisningen vid Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS) huvudsakligen från de medicinska fakulteterna vid Uleåborgs och Tammerfors universitet. Då och då kommer enstaka medicine studerande till den utlokaliserade grundundervisningen också från andra universitet.

Soite är med i andelslaget Tervia som grundats av Norra Finlands specialupptagningsområde. Andelslaget ger läkare möjlighet att göra meningsfullt arbete inom sin specialitet på sjukhusen i Norra Finland. Av arbetsinsatsen kan 20 % bestå av arbete för Tervia.

Till Soite som amanuens?

Det är möjligt att göra den praktik som hör till en amanuens studier och som leder till en medicine licentiat-examen i Soite. Amanuenserna väljs på basis av ansökningar och de arbetar som avlönade arbetstagare i samkommunen. Befattningarna som amanuens ansöks om två gånger per år med en ansökning: platsannonsen finns på listan över lediga arbetsplatser.

Mer information ges av rekryteringsansvarige Pasi Hautala, pasi.hautala(at)soite.fi.

Undervisning erbjuds tills vidare främst inom följande specialiteter:

  • inre medicin
  • kirurgi
  • anestesiologi
  • barnsjukdomar
  • kvinnosjukdomar
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • lungsjukdomar
  • psykiatri
  • allmänmedicin

Vi har skapat ett tutor-läkarsystem för unga läkare samt välfungerande konsultationsmöjligheter. Vi beaktar varje läkares livssituation och preferenser och kan garantera stödet av en utsedd seniorläkare.

Tervia

Soite är med i andelslaget Tervia i Norra Finlands specialupptagningsområde. Tervia ger läkare möjlighet att göra meningsfullt arbete inom sin egen specialitet på sjukhusen i Norra Finland. 20 % av arbetsinsatsen kan riktas till Tervia.

Forskningstillstånd

För verksamheten ansvarar

Tuula Rajaniemi

Tf chefsöverläkare, verksamhetsområdeschef för verksamhetsområdet Hälso- och sjukvårdstjänster

Mobiltelefon: +358 40 653 4256

E-post: tuula.rajaniemi@soite.fi

Maria Isokoski

Utbildningschef

Telefon: +358 44 723 2348