Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En närståendevårdare hjälper och stöder en sjuk, handikappad eller äldre familjemedlem som en del av familjens vardag och liv. Familjevård kan behövas i olika skeden av familjens liv. Närståendevårdare är bland annat föräldrar till ett barn med ett handikapp, personer som vårdar sin make/maka och barn som sköter om sina äldre föräldrar.

Närståendevården inverkar på hela familjens liv. En familj som ger närståendevård behöver ofta stöd för närståendevården. Till närståendevården hör en livsomställning som en familjemedlems insjuknande eller handikapp orsakar.

Stöd för närståendevård

Syftet med stöd för närståendevård är att göra det möjligt för den vårdbehövande att bo i sitt eget hem så länge som möjligt.

Soite har i bruk socialvårdens servicebedömning i Omaolo-tjänsten. Med hjälp av den kan du bedöma din eller din närståendes rätt till stöd för närståendevård:

Vårdarvodena

Storleken på vårdarvodet graderas enligt hur bindande och krävande vården är. Soites styrelse fastställer vårdarvodena och anslaget för stöd för närståendevård årligen. Grunderna för att bevilja stöd för närståendevård är desamma i hela Soites område och gäller för alla åldersgrupper.

Från och med den 1 januari 2024 uppgår vårdarvodet till följande belopp: 

  • Vårdarvodesklass A: 461,99 €/månad
  • Vårdarvodesklass B: 698,46 €/månad
  • Vårdarvodesklass C: 923,99 €/månad
  • Vårdarvodesklass D: 1 963,96 – 2888,21 €/månad
  • Arvode för avlösarservice 94,30 €/dygn

Att ansöka om stöd

Man kan ansöka om stöd för närståendevård året om. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst för vårdaren och berättigar en vårdare som är under 65 år till pension.

Vårdarvodet för stöd för närståendevård kan, om man så vill, helt eller delvis bytas ut mot servicesedlar. 

Stöd för närståendevård ansöks om i Omapalvelu-tjänsten med en ansökan om tjänster för barnfamiljer, en ansökan om tjänster för personer i arbetsför ålder eller en ansökan om tjänster för äldre.

Stöd för närståendevård kan ansökas om digitalt i Omapalvelu-tjänsten i DigiSoite:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Ansökningsblanketter kan också printas ut från Soites hemsidor eller fås av tjänsteinnehavarna inom stöd för närståendevård.

Ett läkarutlåtande ska alltid bifogas till en ansökan. Den printade ansökningen och läkarutlåtandet skickas samtidigt till någon av de nedanstående adresserna:

Ansökning som gäller en vårdbehövande som fyllt 65 år

Karleby: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Torggatan 50, 67100 Karleby
Lestijokidalen: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Lopotinkatu 2, 69100 Kannus
Perho ådal: Soite, Klienthandledning och öppenvårdstjänster, Koulutie 33, 69700 Vetil

Ansökan som gäller en vårdbehövande som är under 65 år:

Soite, Byrån för funktionshinderservice, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Mer information

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Du kan ansöka om stöd för närståendevård med en ansökan om stöd för närståendevård när som helst under året. Ett läkarutlåtande måste alltid fogas till ansökan.

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Ta en titt också på dessa