Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

En fullmakt kan ges av en myndig person som har rättshandlingsförmåga. Om en patient/klient är oförmögen att förstå vad en fullmakt innebär, bör man be magistraten utse en intressebevakare. Så ska handlas om en person inte kan förstå en fullmakt t.ex. på grund av minnesproblem eller en intellektuell funktionsnedsättning. Med en fullmakt kan en patient/klient också bemyndiga en privat serviceproducent att sköta sina ärenden. Det kan till exempel vara fråga om en serviceproducent som ger hemvård.

Om du vill kan du återkalla en fullmakt genom att meddela om det skriftligt till exempel med blanketten för återkallande av fullmakt eller med en fritt formulerad anmälan till social- och hälsovårdens verksamhetsenhet.

Att uträtta ärenden å en annan persons vägnar i olika tjänster

TjänstKlient/över 18 år gammal fullmaktsgivareKlient/under 18 år gammal fullmaktsgivare
Soites social- och hälsovårdsenheterFullmakt som fylls iEn vårdnadshavare har rätt att uträtta ärenden å en minderårigs vägnar på basis av relationen som vårdnadshavare. Vårdnadshavarens identitet ska kontrolleras, och hen ska säga barnets personbeteckning.

Inom hälso- och sjukvården kan en vårdnadshavare uträtta alla ärenden å sitt minderåriga barns vägnar, be om att få se den minderårigas journalhandlingar och få kopior av dem om en minderårig som har förmåga att fatta beslut inte har förbjudit överlåtelse av sina uppgifter.
Hälso- och sjukvårdens Egenvårdstjänst i DigiSoite Fullmakt som fylls i En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under 12 år gammalt barns vägnar.

En 15-18 år gammal ung person kan uträtta ärenden själv eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget instrument för stark autentisering (identitetskort, ett medborgarcertifikat eller bankkoder).
Socialvårdens Omapalvelu-tjänst i DigiSoite Fullmakt som fylls i En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under 12 år gammalt barns vägnar. I regel kan en vårdnadshavare uträtta ärenden med samtycke av ett 12-15 år gammalt barn.

En 15-18 år gammal ung person kan uträtta ärenden själv eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget instrument för stark autentisering (ett identitetskort, ett medborgarcertifikat eller bankkoder).
FPA:s MittKanta-tjänsterTjänsten för fullmakter på Suomi.fi

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år
En minderårig kan själv uträtta ärenden på MittKanta-sidorna eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget identifikationsverktyg för stark autentisering (ett identitetskort med ett medborgarcertifikat eller bankkoder).

I Soite bedöms barnets mognad separat vid varje besök. På basis av bedömningen av mognad har den minderåriga rätt att besluta vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som visas vårdnadshavarna i MittKanta-tjänsten.

Mer information: