Flytta dig till innehållet

En fullmakt kan ges av en myndig person som har rättshandlingsförmåga. Om en patient/klient är oförmögen att förstå vad en fullmakt innebär, bör man be magistraten utse en intressebevakare. Så ska handlas om en person inte kan förstå en fullmakt t.ex. på grund av minnesproblem eller en intellektuell funktionsnedsättning. Med en fullmakt kan en patient/klient också bemyndiga en privat serviceproducent att sköta sina ärenden. Det kan till exempel vara fråga om en serviceproducent som ger hemvård.

Att uträtta ärenden å en annan persons vägnar i olika tjänster

TjänstKlient/över 18 år gammal fullmaktsgivareKlient/under 18 år gammal fullmaktsgivare
Soites social- och hälsovårdsenheterFullmakt som fylls iI regel kan en vårdnadshavare uträtta ärenden med barnets/den ungas samtycke
Hälso- och sjukvårdens Egenvårdstjänst i DigiSoite Fullmakt som fylls i En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under 12 år gammalt barns vägnar. I regel kan en vårdnadshavare uträtta ärenden med samtycke av ett 12-15 år gammalt barn.

En 15-18 år gammal ung person kan uträtta ärenden själv eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget instrument för stark autentisering (identitetskort, ett medborgarcertifikat eller bankkoder).
Socialvårdens Omapalvelu-tjänst i DigiSoite Fullmakt som fylls i En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under 12 år gammalt barns vägnar. I regel kan en vårdnadshavare uträtta ärenden med samtycke av ett 12-15 år gammalt barn.

En 15-18 år gammal ung person kan uträtta ärenden själv eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget instrument för stark autentisering (ett identitetskort, ett medborgarcertifikat eller bankkoder).
FPA:s Mina Kanta-tjänsterTjänsten för fullmakter på Suomi.fi

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år
En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under tio år gammalt barns vägnar.*

En minderårig kan själv uträtta ärenden på Mina Kanta-sidorna eller tillsammans med sin vårdnadshavare med eget identifikationsverktyg för stark autentisering (mobilcertifikat eller bankkoder).
*Det blir möjligt för vårdnadshavare till barn över 10 år att se uppgifter på Mina Kanta när Soites hälso- och sjukvårdstjänster gjort erforderliga ändringar i patientdatasystemet under slutet av året 2022.

Mer information: