Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Fullmakt kan ges av en myndig person som har rättshandlingsförmåga. Om en patient/klient har problem med minnet, har en intellektuell funktionsnedsättning eller är på något annat sätt oförmögen att förstå vad en fullmakt innebär, bör man kontakta magistraten för att få en intressebevakare. Med en fullmakt kan en patient/klient också ge en privat serviceproducent fullmakt att sköta ärenden å ens vägnar. Det kan till exempel vara fråga om en serviceproducent som ger hemvård.

Om du vill kan du återkalla en fullmakt genom att meddela om det skriftligt till exempel med blanketten för återkallande av fullmakt eller med ett fritt formulerat meddelande till social- och hälsovårdens verksamhetsenhet.

Att uträtta ärenden å en annan persons vägnar i olika tjänster

TjänstKlient/över 18 år gammal fullmaktsgivareKlient/under 18 år gammal fullmaktsgivare
Soites social- och hälsovårdsenheterFullmakt som fylls iEn vårdnadshavare har rätt att uträtta ärenden å en minderårigs vägnar på basis av relationen som vårdnadshavare. Vårdnadshavarens identitet ska kontrolleras, och hen ska berätta vad barnets personbeteckning är.

Inom hälso- och sjukvården kan en vårdnadshavare uträtta alla ärenden å sitt minderåriga barns vägnar, be om att få se den minderårigas journalhandlingar och få kopior av dem om en minderårig som har förmåga att fatta beslut inte har förbjudit överlåtelse av sina uppgifter.
Hälso- och sjukvårdens Egenvårdstjänst i DigiSoiteFullmakt som fylls i En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under 12 år gammalt barns vägnar.

En 15-18 år gammal person kan uträtta ärenden själv eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget verktyg för stark autentisering (ett identitetskort med medborgarcertifikat eller bankkoder).

I Egenvårdstjänstens tidsbokning kan föräldrar boka tider för barn som är under 18 år, och se de tider som föräldrarna har bokat. Om en minderårig bokar tid själv är tidsbokningsinformationen inte synlig för föräldrarna. Om en yrkesperson bokar tid åt en minderårig, antecknar hen om tidsbokningsinformationen får ses av föräldrarna.
Socialvårdens Omapalvelu-tjänst i DigiSoiteFullmakt som fylls i En vårdnadshavare kan uträtta ärenden å ett under 12 år gammalt barns vägnar. I regel kan en vårdnadshavare uträtta ärenden med samtycke av ett 12-15 år gammalt barn.

En 15-18 år gammal person kan uträtta ärenden själv eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget verktyg för stark autentisering (ett identitetskort med medborgarcertifikat eller bankkoder).
FPA:s MittKanta-tjänstTjänsten för fullmakter på Suomi.fi

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år
En minderårig kan själv uträtta ärenden i MittKanta-tjänsten eller tillsammans med sina föräldrar med ett eget verktyg för stark autentisering (ett identitetskort med ett medborgarcertifikat eller bankkoder).

I Soite görs det en bedömning av barnets mognad separat vid varje besök. På basis av bedömningen av mognad har den minderåriga möjlighet att besluta vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som visas åt vårdnadshavarna i MittKanta-tjänsten.

Suomi.fi-fullmakter och assisterat befullmäktigande

Vid Soites fullmaktspunkter är det möjligt att ge en person man litar på, det vill säga en förtroendeperson, fullmakter att sköta ärenden å ens vägnar inom hälso- och sjukvården och på apotek. Tjänsten är avsedd för personer som inte har digitala identifieringsverktyg som till exempel nätbankskoder. Fullmakterna sparas i Suomi.fi-fullmakter.

Fullmakt kan ges vid Soites fullmaktspunkter:

Boka tid per telefon:

  • Karleby hälsocentral, tfn  040 489 2256
  • Geriatriska polikliniken, tfn 06 826 3222

Informationen sparas i Suomi.fi-fullmakter vid fullmaktspunkten. Tjänsten som Soite erbjuder har planerats tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Mer information om Suomi.fi-fullmakter finns på adressen: suomi.fi/fullmakter

Mer information:

Ta en titt också på dessa