Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Motion

Motion har många positiva effekter på den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Regelbunden mångsidig träning förebygger ett antal sjukdomar och hjälper till vid behandling av sjukdomar och det övergripande upprätthållandet av hälsan. Positiva effekter inkluderar förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar, en minskning av högt blodtryck och förbättrad sömnkvalitet.

Kost

En hälsofrämjande kost förebygger många sjukdomar och ändringar i kosten är en viktig del av behandlingen av många sjukdomar. En hälsosam kost förebygger sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och minnessjukdomar. Väsentligt i fråga om kosten är helheten, flera regelbundna val genom vilka vi får de ämnen vi behöver för att bibehålla och skydda vår hälsa.

Sömn

Under sömnen återhämtar kroppen sig från påfrestningar och trötthet och balanserar nervsystemets funktion. Sömn stärker immunförsvaret genom att aktivera mekanismerna för att bekämpa sjukdomar och inflammationer i kroppen och påverkar även andra regleringssystem i kroppen, till exempel hormoner. Sömn fungerar också som en känslig hälsomätare, då både psykiska och fysiska stressfaktorer lätt stör sömnen.

Rusmedel och beroenden

De vanligaste rusmedlen är alkohol, tobak, droger och vissa receptbelagda läkemedel. De orsakar förändringar i en persons mentala funktioner, humör och medvetande. Beroende avser ett tvångsmässigt behov, vars tillfredsställelse ger omedelbar njutning, men som leder till skada för personen själv.

Beroenden kan delas in i substansberoenden och handlingsberoenden. Narkotikaberoende inkluderar alkohol, tobak, droger och mediciner. Handlingsberoende inkluderar hasardspelberoende eller annat spelberoende, såväl som sex- och nätberoende.

Mera information ges:

Henri Nevalainen

Utvecklingsplanerare, främjande av välfärd och hälsa

Telefon: +358 40 804 2205

Ta en titt också på dessa